◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  เรื่องเล่า....หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ระลึกชาติ

  คัดจากหนังสือคุณทองทิว  สุวรรณทัต (มีหลายเล่ม)

  ผู้เขียนเคยสัมภารณ์ผู้ระสึกชาติได้มาหลายรายและได้นำคำสัมภารณ์นั้นๆมาเขียนหลายเรื่องแล้ว  แต่ไม่มีเรื่องใดดูจะอัศจรรย์ดังเรื่องของผู้ระลึกชาติได้เท่าท่านนี้เลย  ทั้งนี้เพราะท่านเป็นพระเถระ   ที่ใช้ชีวิตสมณเพศทั้งหมดอยู่กับการปฏิบัติ  จนบางครั้งแทบจะเอาชีวิตไปทิ้งกลางป่ากลางดง  และเนื่องจากผลของการปฏิบัติธรรม  จึงทำให้ท่านสามารถระลึกชาติย้อนหลังไปได้อีกหลายสิบชาติ
  ท่านผู้นี้คือ  พระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบ ฐานสโม  ซึ่งเป็นศิษย์เอกที่เลิศในทางอภิญญาของ ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะบูรพาจารย์ของพระเถระทั้งหลายในปัจจุบัน
  แต่ก่อนที่จะเล่าสู่กันฟัง  จำเป็นจะต้องเรียนท่านผู้อ่านทั้งหลายให้ทราบเสียก่อนว่า  เรื่องของ หลวงปู่ชอบ ระลึกชาติตอนนี้  ผู้เขียนได้รับอนุญาตจาก คุณสุรีพันธุ์ มณีวัต  ศิษย์ของท่านผู้บันทึกชีวประวัติของหลวงปู่เรียบร้อยแล้ว  จึงขอขอบพระคุณคุณสุรีพันธุ์ มาณ โอกาสนี้
  ในเรื่อง บุพเพนิวาสานุสติญาณ  หรือ ญาณระลึกชาติได้นั้น  ไม่ต้องสงสัยเลยว่าหลวงปู่จะมีหรือไม่   สมเด็จพระพุทธองคืได้ญาณนี้เมื่อคืนวันตรัสรู้ในเวลาปฐมยามซึ่งเป็นญาณลำบแรกที่ทรงบรรลุ  ทราบทราบระลึกชาติหนหลังได้  ทั้งของพระองค์เองและสัตว์โลกอื่นๆ ตั้งแต่ชาติหนึ่งจนถึงเอนกชาติหาประมาณมิได้....
  พระพุทธองค์ไม่แต่จะเคยเป็นเทวดา อินทร์ พรหม มนุษย์ ที่เป็นทั้งท้าวพระยามหากษัตริย์  พระเจ้าจักรพรรดิเท่านั้น  หากท่านเคยเป็นคนยากจนเข็ญใจ  ก็มีอยู่หลายชาติ  ทั้งเคยเป็นสัตว์เดรัจฉาน  แม้การตกนรกหมกไหม้ก็เคยผ่านขุมนรกต่างๆ มาแล้วเช่นกัน  ทำให้พระพุทธองค์ทรงเบื่อหน่ายในชาติกำเนิด  การเวียนว่ายตายเกิดเป็นอย่างยิ่ง  การจุติแปรผัน ตายแล้วเกิด เกิดแล้วตาย ของสัตว์โลกไม่มีที่สิ้นสุด
  ญาณนี้เองเป็นเบื้องต้น  เป็นบันไดขั้นแรกในคืนวันเพ็ญเดือนหก  เมื่อสองพันห้าร้อยสามสิบพรรษาเศษที่ผ่านมา  และเป็นเหตุให้พระองค์ไปสู่การตรัสรู้  คือ พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในกาลต่อมา
  สำหรับญาณการระลึกรู้อดีตชาตินี้  ศิษย์ผู้ใกล้ชิดหลวงปู่ชอบ ฐานสโม  ได้เคยขอโอกาสกราบเรียนถราบหลวงปู่  ซึ่งท่านก็ยอมเล่าให้ฟังบ้างเป็นสังเขป
  หลวงปู่บอกว่า  ท่านไม่ได้ระลึกชาติได้มากมายอะไร  ที่สมเด็จพระพุทธองค์ทรงระลึกได้เป็นเอนกชาติหาประมาณมิได้นั้น  เป็นเพราะพระพุทธองค์ทรงมหาสติ มหาปัญญา มหาบารมีอย่างหาผู้ใดเทียบมิได้
  สำหรับหลวงปู่นี้  เท่าที่ระลึกชาติได้  ท่านไม่เคยเป็นกษัตริย์มักจะเป็นคนตกทุกข์ได้ยากเสียมากกว่า
  เคยเป็นพ่อค้าขายผ้าชาติลาว ออกเดินทางมากับ พ่อเชียงหมุน(อุปัฏฐากคนหนึ่งในชาตินี้)  ข้ามแม่น้ำโขงมาฝั่งไทย มาทานผ้าขาวหนึ่งวาและเงิน 50 สตางค์  บูชาถวายพระธาตุพนมพร้อมทั้งอธิษฐานขอให้ได้บวชได้พ้นทุกข์  ท่านเล่าว่าท่านเคยมาช่วยสร้างพระธาตุพนมด้วยสมัยพระมหากัสสปะเถระเจ้า  พระธาตุพนมนี้สร้างก่อนพระปฐมเจดีย์
  ท่านเคยเป็นคนยางอยู่ในป่า  เคยเกิดเป็นทหารพม่ามารบกับไทย แต่ยังไม่ทันฆ่าคนไทย  ก็ตายเสียก่อน  เคยเกิดอยู่เมืองปัน พม่า ชาตินี้ท่านก็ได้กลับไปดูบ้านเกิดในชาติก่อนที่เมืองปันด้วย
  เคยเป็นทหารไปหลบภัยที่ถ้ำกระ เชียงใหม่  และได้ตายเพราะอดข้าวที่นั่น
  หลวงปู่  เคยเป็นพระภิกษุ รักษาศิลอยู่กับพระอนุรุทธ เคยเป็นสามเณรน้อย  ลูกศิษย์พระมหากัสสปะ
  สำหรับการเกิดเป็นสัตว์ นั้น หลวงปู่เล่าว่า  ท่านผ่านพ้นมาอย่างทุกข์ยากแสนเข็ญ  เช่นเคยเกิดเป็นผีเสื้อแล้วถูกค้างคาวไล่จับเอาไปกินที่ถ้ำผาดิน  เคยเกิดเป็นฟาน หรือเก้ง ไปแอบกินมะกอก กินยังไม่ทันอิ่มสมอยาก  ก็ถูกมนุษย์ไล่ยิง  เขายิงที่โคกมนถูกที่ขา  วิ่งหนีกระเซอะกระเซิงไปตายที่บ้านม่วง
  เมื่อครั้งเกิดเป็นหมีไปกินแตงช้าง (แตงร้าน) ของชาวบ้านถูกเจ้าของเขาเอามีดไล่ฟันถูกหัวถูกหู  เคราะห์ดีไม่ถึงตาย  แต่ก็บาดเจ็บมาก  ต้องทนทุกข์ไปจนกระทั่งหายไปเอง
  เคยเกิดเป็นไก่  มีความรักผูกพันรักชอบนางแม่ไก่สาว  จึงอธิษฐานให้ได้พบกันอีก  ทำให้กลับมาเกิดเป็นไก่ซ้ำถึง 7 ชาติ
  เคยเกิดเป็นปลา  ซึ่งอยู่ในสระ  (ปัจจุบันอยู่ที่สวนหลังบ้านของ พล.อ.อ.พโยม เย็นสุดใจ)
  ท่านเล่าถึงชีวิตของการเป็นสัตว์ว่าแสนลำเค็ญ  อดอยากปากแห้ง  มีความรู้สึกร้อน หนาว หิวกระหายเหมือนมนุษย์  แต่ก็บอกไม่ได้  พูดไม่ได้  ต้องเที่ยวซอกซอนไปอยู่ตามป่า  ตามเขาตามประสาสัตว์  ฝนตกก็เปียกหนาวสั่น  แดดออกก็ร้อนไหม้เกรียม อาศัยถ้ำ อาศัยร่มไม้ไปตามเพลง  บางทีมาอยู่ใกล้หมู่บ้านหิวกระหาย  เห้นพืชผลที่ควรกินเป็นอาหารได้  พอจะจับใส่ปากใส่ท้องได้บ้าง ก็กลับกาลายเป็นของที่เขาหวงห้าม  มีเจ้าของต้องถูกเขาขับไสไล่ทำร้าย
  ชีวิตที่เวียนว่ายวนอยู่ในกองทุกข์ตามอำนาจกรรมที่กระทำมานี้  แต่บางทีภพชาตินั้นก็ยืดยาวต่อไปด้วยอำนาจกิเลสตัณหายกตัวอย่างเช่น  ตอนท่านเกิดเป็นไก่  ใจนึกปฏิพันธ์รักใคร่นางแม่ไก่  ชื่นชอบภพชาติที่เป็นไก่ของตน  ปรารถนาขอให้พบนางไก่อีก  ก็ต้องวนเวียนกลับมาเกิดเป็นไก่อยู่เช่นนั้น
  หลวงปู่เล่าว่า  แม้ท่านพระอาจารย์มั่นเอง  เมื่อท่านระลึกชาติได้  เห็นภพชาติที่เวียนวนกลับไปเกิดเป็นสุนัขถึงหมื่นชาติ  ท่านยังเกิดความสลดสังเวช  ถึงกับขออธิษฐานเลิกปรารถนาพุทธภูมิ  เพราะการบำเพัญบารมีเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระอวค์หนึ่งในอนาคตนั้น  ท่านจะต้องบำเพ็ญต่อไปอีกเป็นแสนกัปแสนกัลป์ฯ  เคราะห์ดีที่ท่านเกิดสลดสังเวชคิดได้  ท่านพระอาจารย์มั่นจึงสามารถดำเนินความเพียรเร่งรัดตัดตรงเข้าสู่พระนิพพานเป็นผลสำเร็จได้
  วันหนึ่งระหว่างหลวงปู่กำลังวิเวกอยู่ที่เชียงใหม่  ตกกลางคืนท่านก็เข้าที่ภาวนาตามปกติ  ปรากฏภาพนิมิต  มีแม่ไก่ตัวหนึ่งมาหาท่าน กิริยาอาการนั้นนอบน้อมอ่อนโยนเป็นอย่างยิ่งมาถึงก็ใช้ปีกจับต้องกายท่าน  จูบท่าน  ท่านประหลาดใจที่สัตว์ ตัวเมียแสดงกิริยาอันไม่สมควรต่อพระเช่นนั้น  จึงได้ดุว่าเอา  แต่แม่ไก่ตัวนั้นก็อ้างว่า เคยเกิดเป็นภรรยาของท่านมาถึง 7 ชาติแล้ว  ความผูกพันยังมีอยู่ไม่อาจจะลืมเลือนได้  แม้จะรู้ว่าพระคุณเจ้าเป็นภิกษุสงฆ์ไม่บังควรจะแสดงความอาวรณ์ผูกพันเช่นนี้  ตนมีกรรมต้องมาบังเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน ต่ำต้อยน้อยวาสนา  ก็ได้แต่นึกสมเพชตัวเองอยู่มาก  อย่างไรก็ดี  เมื่อพระคุณเจ้าผู้เคยเป็นคู่ชีวิตมาอยู่ในถิ่นที่ใกล้ตัวเช่นนี้  ตนอดใจมิได้จึงมากราบขอส่วนบุญบารมี
  ในนิมิตนั้นปรากฏว่าหลวงปู่ได้เอ็ดอึงเอาว่าเราเป็นคนเจ้าเป็นสัตว์  จะมาเคยเป็นสามีภรรยากันได้อย่างไร  เราไม่เชื่อเจ้า
  แม่ไก่ก็เถียงว่า  ถ้าเช่นนั้นคอยดู  พรุ่งนี้เช้าตอนท่านไปบิณฑบาต ข้าน้อยจะไปจิกจีวรท่านให้ดู
  ตอนเช้าหลวงปู่ครองผ้าออกไปบิณฑบาตตามปกติท่านเล่าว่า  ท่านไม่ได้นึกอะไรมาก  ด้วยคิดว่าเป็นนิมิตเหลวไหลไร้สาระ  แต่เมื่อท่านเดินบิณฑบาตเข้าไปในหมู่บ้านยางที่ชื่อบ้านป่าพัวะ  อำเภอจอมทอง  ก็มีแม่ไก่ตัวเมียตัวหนึ่งตรงรี่เข้ามาจิกจีวรท่านข้างหลัง!  หมู่เพื่อนที่ไปด้วยก็ตกใจ  เพราะเป็นสัตว์ตัวเมีย  เกรงท่านจะอาบัติ  จึงช่วยกันไล่  แต่แม่ไก่ตัวนั้นก็ยังพยายามวิ่งเข้ามาอีก
  คืนนั้นหลวงปู่เข้าที่พิจารณาซ้ำ  ก็รู้ว่าแม่ไก่ตัวนั้นเคยเกิดเป็นภรรยาของท่านมา 7 ชาติแล้วจริงๆ  เป็นที่น่าเวทนาสงสารอย่างยิ่งที่นางกระทำไม่ดีไว้  ไม่มีศิล จึงต้องตกไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเช่นนี้
  ท่านผู้อ่านทั้งหลายได้อ่านบทความนี้แล้ว  พึงระวังเทอญฯ

  จากคุณ : JOYSA - [ 26 พ.ค. 49 10:25:41 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม