◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


    ถามผู้รู้เรื่องฌาน

    ผมอ่านเรื่องฌานหนังสือเล่นหนึ่งเขียนเรื่องฌานไว้ 4 ระดับ(ปฐม ทุติย ตติยะ จตุตะ) แต่บทสวดยอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎก มี 5 ขั้น คือปัญจม ตกลงมีกี่ขั้น และขั้นสุดท้ายเป็นอย่างไร ในเมื่อขึ้น 4 นี่อุเบกขาแล้ว (ไม่รู้อ่านทำความเข้าใจถูกต้องหรือไม่ผู้รู้โปรดชี้แนะด้วย)

    จากคุณ : ไป่ฉี - [ 7 พ.ค. 49 12:40:08 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม