◀ Previous Next ▶ Up ▲


  คุณค่าของการอ่านและศึกษาคัมภีร์กุรอาน-[islam-อิสลาม]

  ::.คุณค่าของการอ่านและศึกษาคัมภีร์กุรอาน.
  การอ่านและศึกษาคัมภีร์กุรอานเพื่อทำความเข้าใจวจนะของอัลลอฮฺเป็นรูปแบบหนึ่งของการแสดงความเคารพภักดี(อิบาด๊ะฮฺ)ต่อพระองค์ มันเป็นอะไรบางอย่างที่จะทำให้เราได้เข้าใกล้ชิดอัลลอฮฺ การศึกษาทำความเข้าใจนี้หมายถึงการศึกษาคำอธิบายรายละเอียดของอายะฮฺต่างๆที่ควรจะได้รับการตรึกตรอง อัลลอฮฺทรงกล่าวว่า “พวกเขาไม่พิจารณากุรอานดูดอกหรือ ? ถ้าหากมันมาจากผู้ใดอื่นนอกไปจากอัลลอฮฺ แน่นอนพวกเขาก็จะได้พบการขัดแย้งมากมายในนั้น” (กุรอาน 4:82)


  คัมภีร์ของอัลลอฮฺไม่เหมือนกับคัมภีร์อื่นๆ มันเป็นวจนะของอัลลอฮฺที่ไม่ขึ้นอยู่กับเวลาและไม่ใช่เป็นสิ่งที่มนุษย์เขียนขึ้นมา คัมภีร์กุรอานเป็นทางนำที่บอกถึงชีวิต ความตายและสิ่งที่จะตามมาหลังจากนั้น ดังนั้นการศึกษาคัมภีร์กุรอานจึงต้องทำด้วยความระมัดระวังยิ่งกว่าการศึกษาคำพูดของผู้ใด

             เมื่อศึกษาคัมภีร์กุรอาน ผู้อ่านจะต้องกลับไปหาคำบอกเล่าของบรรดาผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อตอนที่คัมภีร์กุรอานถูกประทานมาและฟังคำอธิบายจากผู้ที่อัลลอฮฺทรงแต่งตั้งให้เป็นผู้นำวจนะของพระองค์มาอธิบายแก่ผู้คน นั่นคือ นบีมุฮัมมัด เพราะถ้าหากใครจะพยายามศึกษาความหมายของกุรอานโดยไม่คำนึงถึงการอธิบายของท่านแล้ว ความสกปรกของช่วงเวลาที่เขาอาศัยอยู่และความไม่เข้าใจถึงสิ่งที่บรรดามุสลิมยุคแรกเข้าใจอาจทำให้เขาเข้าใจผิดเพี้ยนไปจากที่อัลลอฮฺได้ทรงเจตนาไว้และจะทำให้เขาหลงผิดโดยคิดว่านั่นเป็นการแสดงความเคารพภักดีอัลลอฮฺ ดังนั้นมุสลิมทุกคนที่หวังจะได้รับความรักจากอัลลอฮฺโดยการอ่านและการศึกษาทำความเข้าใจคัมภีร์กุรอานจะต้องยึดตามความหมายที่ท่านนบีมุฮัมมัดได้อธิบายและบรรดาสาวกหรือนักวิชาการมุสลิมรุ่นแรกๆได้อธิบายหรือสอนไว้  การอ่านและการทำความเข้าใจความหมายของคัมภีร์กุรอานนั้นได้รับผลประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลในชีวิตโลกนี้และโลกหน้าดังต่อไปนี้


  1. คัมภีร์กุรอานจะเป็นหลักฐานสนับสนุนหรือโต้แย้งเราในวันแห่งการตัดสิน

  ท่านนบีมุฮัมมัดกล่าวว่า “คัมภีร์กุรอานจะเป็นหลักฐานสนับสนุนหรือโต้แย้งพวกท่าน” (บันทึกโดยมุสลิม) ดังนั้น ถ้าเราทำตามคัมภีร์กุรอาน อัลลอฮฺก็จะทรงยืนยันสิ่งถูกต้องให้เรา แต่ถ้าเราผิดจากวจนะของอัลลอฮฺ วจนะของพระองค์ก็จะโต้แย้งเรา ดังนั้นจงคิดให้ดีถึงจุดยืนของเราต่อคัมภีร์กุรอาน


  2. คัมภีร์กุรอานจะช่วยไถ่โทษให้เราในวันแห่งการตัดสิน

  อบูอุมามะฮฺได้เล่าว่าท่านนบีมุฮัมมัดได้กล่าวว่า “จงอ่านกุรอาน เพราะในวันแห่งการตัดสิน มันจะเป็นผู้ขอไถ่โทษให้แก่ผู้ที่เป็นเพื่อนของมัน” (บันทึกโดยมุสลิม)


  3. คัมภีร์กุรอานจะยกฐานะของเราในชีวิตนี้

  ในบันทึกฮะดีษ เราได้ทราบว่า ครั้งหนึ่งได้มีคนมาหาอุมัรฺ อิบนุลค็อฏฏอบ ในระหว่างที่เป็นเคาะลีฟะฮฺและถามท่านเกี่ยวกับเรื่องความเป็นผู้นำของมักก๊ะฮฺว่า “ท่านจะใช้ใครปกครองมักก๊ะฮฺ ?” อุมัรฺได้ตอบว่า “อิบนุอับซา” พวกเขาจึงถามว่า “ใครคืออิบนุอับซา ?” อุมัรฺได้ตอบว่า “ทาสที่ได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ” คนเหล่านั้นจึงกล่าวว่า “ท่านจะให้ทาสที่ได้รับอิสระปกครองผู้คนในหุบเขา(คนเผ่ากุเรช)กระนั้นหรือ ?” อุมัรฺจึงได้ตอบว่า “ใช่

  เขาเป็นคนอ่านวจนะของอัลลอฮฺและรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดของมุสลิม พวกท่านไม่ได้ยินคำพูดของท่านรอซูลุลลอฮฺหรือว่า ‘อัลลอฮฺจะทรงยกฐานะคนบางคนด้วยคัมภีร์นี้และทำให้บางคนตกต่ำโดยคัมภีร์นี้’ ?


  4. คนที่ศึกษาคัมภีร์กุรอานเป็นหนึ่งในบรรดาคนที่ดีที่สุด

  อุษมานได้เล่าว่าท่านนบีมุฮัมมัดได้กล่าวว่า “คนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านคือผู้ที่เรียนและสอนกุรอานแก่คนอื่น” (บันทึกโดยบุคอรี)


  5. ทุกตัวอักษรที่อ่านจากคัมภีร์กุรอานมีผลตอบแทนสิบความดี

  มีฮะดีษจากติรฺมีซีกล่าวว่า “ใครก็ตามที่อ่านตัวอักษรหนึ่งจากคัมภีร์ของอัลลอฮฺ เขาจะได้รับรางวัลตอบแทนอย่างหนึ่งและรางวัลตอบแทนนี้จะเพิ่มเป็นสิบเท่า ฉันไม่ได้กล่าวว่า อะลีฟ ลาม มีม (ซึ่งเป็นตัวอักษรที่คัมภีร์กุรอานมักจะกล่าวอยู่บ่อยๆ)เป็นตัวอักษรหนึ่ง แต่ฉันกล่าวว่า อะลีฟเป็นตัวอักษรหนึ่ง ลามเป็นตัวอักษรหนึ่งและมีมเป็นตัวอักษรหนึ่ง”


  6. ผู้อ่านกุรอานจะอยู่ในหมู่มลาอิก๊ะฮฺผู้มีเกียรติ

  มีรายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮฺว่าท่านนบีมุฮัมมัดได้กล่าวว่า “ผู้ใดอ่านคัมภีร์กุรอานด้วยความไพเราะ ราบรื่นและถูกต้องจะได้อยู่กับมลาอิก๊ะฮฺผู้มีเกียรติและเชื่อฟัง ส่วนผู้ใดอ่านด้วยความยากลำบากหรือตะกุกตะกักตลอดทั้งอายะฮฺก็จะได้รับรางวัลเป็นสองเท่า” (บันทึกโดยบุคอรีและมุสลิม)


  ดังนั้น อย่าปล่อยให้ชัยฏอนมาชักนำให้ท่านแก้ตัวต่างๆนานา เช่น “ฉันไม่ใช่คนอาหรับ” หรือ “มันไม่ใช่ภาษาของฉัน” เพื่อทำให้เราไม่อยากอ่านกุรอาน


  7. ตำแหน่งของเราในสวรรค์ถูกกำหนดโดยจำนวนกุรอานที่เราจดจำในชีวิตนี้

  อับดุลลอฮฺ บินอัมรฺ บินอัลอาศได้ยินท่านนบีมุฮัมมัดกล่าวว่า “ผู้อ่านคัมภีร์กุรอานจะถูกกล่าวว่า ‘จงอ่านและทำเสียงของท่านให้เพราะเหมือนกับที่ท่านทำเมื่อตอนอยู่ในโลก เพราะแท้จริงแล้ว ตำแหน่งของท่านในสวรรค์จะอยู่ที่อายะฮฺสุดท้ายที่ท่านอ่าน” (บันทึกอบูดาวูดและอัตติรฺมีซี)


  8. กุรอานนำไปสู่สวรรค์

  คัมภีร์กุรอานกล่าวว่า  “แท้จริง อัลกุรอานนี้นำไปสู่ทางที่เที่ยงตรงและแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ศรัทธาที่ทำความดีทั้งหลายว่าสำหรับพวกเขานั้นจะได้รับการตอบแทนอันยิ่งใหญ่” (กุรอาน 17:9)


  ท่านนบีมุฮัมมัดได้กล่าวว่า “คัมภีร์กุรอานเป็นผู้ขอไถ่โทษ เป็นบางสิ่งที่ได้รับอนุญาตให้ขอไถ่โทษแทน และเป็นสิ่งที่ถูกเชื่อเช่นนั้น ใครก็ตามที่วางมันไว้ข้างหน้า มันจะนำเขาไปสู่สวรรค์ ใครก็ตามที่วางมันไว้ข้างหลังเขา มันก็จะทำให้เขาไปสู่ไฟนรก” (อัฏเฏาะบะรอนี)

  www.mulimthai.com

  จากคุณ : beckmee - [ 6 พ.ค. 49 22:15:58 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม