◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  เรื่องของพระให้พร หลังจากใส่บาตรตอนเช้า

  ผมได้ไปใส่บาตรหลายที่ครับ   หลังจากใส่บาตรเสร็จ

  พระส่วนใหญ่จะสวดแค่ " จัตตาโร ธัมมาวัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง"  

  ถ้าสวดน้อยกว่านี้ก็  " อายุ วัณโณ  สุขัง  พะลัง"

  ส่วนน้อยจริงๆ หรือ สวดกับโยมที่ใส่บาตรกันหลายคนรวมกัน ก็ สวด ยถาฯ จนถึง สุขัง พะลัง

  บางรูป ที่อยู่วัดระฆังฯ  ท่านสวดครึ่งแรกของบทบูชาเจ้าประคุณสมเด็จโต ของ พระคาถาชินบัญชร " ปุตตะกาโม ละเภปุตัง  ธะนะกาโม ละเภ ธะนัง อัตถิ กาเย  กายะญายะ  เทวานัง ปิยะตัง สุตตะวา"

  บางรูปท่านสวด บูชาพระรัตนตรัย  บางรูปท่านสวด "นะโม 3 จบ "

  จริงๆเท่าที่ทราบ  การสวดยถาฯ  ความหมาย คือ การอนุโมทนาบุญที่เราได้ทำ และอวยพรให้บุญที่เราทำนั้นทำให้เรามีความสุข ปลอดจากทุกข์โศกโรคภัย  เจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละ

  ผมก็ไม่ได้ว่า ว่าท่านเหล่านั้นสวดผิด หรืออะไรนะครับ  เพราะบทสวดต่างๆ ก็ล้วนแต่มีคุณ และ สูงค่าด้วยกันทั้งสิ้นแค่จะมาแชร์ประสบการณ์ครับ  เพราะบางทีท่านสวดแปลกไปจากเดิม ก็อึ้งๆงงๆ ครับ

  จากคุณ : drxbeam - [ 16 เม.ย. 49 22:15:05 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม