ขอถามเรื่องศีลอุโบสถ ข้อที่ 6 วิกาลโภชนา เวรมณี

พอดีได้เข้าไปศึกษาธรรมใน web หนึ่ง ในเรื่องของ ศีล ครับ   เกิดข้อสงสัย ศีลอุโบสถ ข้อที่ 6  มีดังนี้
---------------------------------------------------------
ศีลข้อ  ๖  วิกาลโภชนา  เวรมณี  มีองค์  ๔  คือ
๑.  วิกาโล  เวลาตั้งแต่เที่ยงแล้วไปจนอรุณขึ้น
๒.  ยาวกาลิกํ  ของเคี้ยวของกินที่สงเคราะห์เข้าในอาหาร
๓.  อชฺโฌหรณปฺปโยโค  พยายามกลืนกิน
๔.  เตน  อชฺโฌหรณํ  กลืนให้ล่วงลำคอเข้าไปด้วยความเพียรนั้น

สำหรับศีลข้อนี้  ควรทราบว่า เวลาตั้งแต่อรุณขึ้นไปจนถึงเที่ยง  เรียกว่า กาล คือเป็นเวลาบริโภคอาหารตั้งแต่เที่ยงแล้วไปจนถึงอรุณขึ้น (ของวันใหม่) เรียกว่า วิกาล เป็นเวลาที่ต้องเว้นจากการบริโภคอาหารทุกชนิด  เว้นน้ำธรรมดา  และน้ำดื่ม  ๘  อย่าง  ที่เรียกว่า  ๑ อัฏฐบาน  ที่มีพุทธานุญาตไว้น้ำดื่ม  ๘  อย่าง  ( อัฏฐบาน )  นั้น  คือ

น้ำที่ทำจากผลมะม่วง ๑  ผลหว้า ๑  ผลกล้วยมีเมล็ด ๑  ผลกล้วยที่ไม่มีเมล็ด ๑  ผลมะทราง ๑  ผลจันทน์  หรือผลองุ่น ๑  เง่าบัว ๑  ผลมะปรางหรือลิ้นจี่ ๑

ต่อมาทรงมีพุทธานุญาตน้ำผลไม้ทุกชนิด  เว้นน้ำต้มเมล็ดข้าวเปลือก  น้ำใบไม้ทุกชนิด  เว้นน้ำผักดอง  น้ำดอกไม้ทุกชนิด  เว้นน้ำดอกมะทราง  และทรงอนุญาตน้ำอ้อยสด

อรรถกถาท่านสรุปว่า  ในเวลาวิกาลดื่มน้ำผลไม้ได้ทุกชนิด  เว้นผลไม้ที่มีผลโตกว่าผลมะตูม  ( บางแห่งว่าผลมะขวิด )  วิธีทำนั้นก็ต้องคั้นเอาแต่น้ำ  และกรองให้ไม่มีกาก  และไม่ผ่านการสุกด้วยไฟ

               น้ำปานะดังกล่าวนี้เท่านั้นที่ผู้รักษาอุโบสถศีลควรดื่มในเวลาวิกาล  นอกนี้ไม่ควร  พึงสังเกตว่าไม่มีน้ำนมสดทุกชนิด  คือน้ำนมของสัตว์  หรือนมที่ทำจากพืช  เช่นถั่วเป็นต้น

นอกจากนี้  พระพุทธองค์ยังทรงอนุญาตให้บริโภคเภสัช๒  ๕  อย่างคือ  เนยใส  เนยข้น  น้ำมัน  น้ำผึ้ง  น้ำอ้อย  รวมทั้งงบน้ำอ้อย  ในเวลาวิกาลได้
---------------------------------------------------------
เกิดคำถาม ขอผู้รู้ช่วยตอบหน่อยนะครับ
1.  ดื่มนมถั่วเหลือ จากไวตามิว  ก็ผิดศีลข้อนี้หรือเปล่า
2   ดื่มนมวัวกล่อง  ยี่ห้อ อะไร ก็ผิดศีล ข้อนี้หรือเปล่า
3   ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วย  แล้วถ้าต้องรับประทานยาตอนเย็น ซึ่ง ต้องรับปทานหลังอาหาร  จะผิดศีลข้อนี้ไหมครับ
    ถ้าเป็นอุบาสก  อุบาสิกา  คงพอพักศีลอุบาสก ได้
    แต่ถ้าเป็นพระภิกษุ  จะถือว่า ศีลขาด หรือ พ่องศีล ไหม

ช่วยตอบข้อสังสัยในธรรมนี้ด้วยครับ
ขออนุโมนทนาบุญ

แก้ไขเมื่อ 10 ก.พ. 49 11:33:07

แก้ไขเมื่อ 10 ก.พ. 49 11:32:14

จากคุณ : จาระบี - [ 10 ก.พ. 49 11:29:38 ]

 
 

*** Advertisement ***


ความคิดเห็นที่ 1

เวลาผมถืออุโบสถ ผมจะไม่ทานอะไรนอกจากน้ำเปล่าหลังเวลาเที่ยงไปแล้วจน  6 โมงเช้าของอีกวัน

ไม่เห็นเป็นอะไร ไม่เห็นจะยากตรงไหน
ไม่เคย "ดิ้นรนหาช่องว่าง" ในศีลในวัตร เลย
น้ำเปล่าก็เพียงพอแล้ว 18 ชั่วโมงเท่านั้นเอง


จากคุณ : Mr.Vop - [ 10 ก.พ. 49 12:23:27 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 2

                                  1.  ดื่มนมถั่วเหลือง จากไวตามิว  ก็ผิดศีลข้อนี้หรือเปล่า
                 ถามกลับว่า นมถั่วเหลือง ผ่านการทำสุกด้วยไฟ หรือไม่?
                 ผมเข้าใจว่า ผ่านการทำสุกด้วยไฟ ครับ

                                  2   ดื่มนมวัวกล่อง  ยี่ห้อ อะไร ก็ผิดศีล ข้อนี้หรือเปล่า
                 ถามกลับว่า นมวัว เป็นเภสัชข้อไหน ?
                 ผมเข้าใจว่า ไม่จัดเข้าในเภสัช

                 เภสัช ยา, ยารักษาโรค, ยาแก้โรค เป็นอย่างหนึ่งในปัจจัย ๔,
                 เภสัช ๕ ที่เป็นสัตตาหกาลิก รับไว้ฉันได้ตลอด ๗ วัน คือ
                                  ๑. สัปปิ เนยใส
                                  ๒. นวนีตะ เนยข้น
                                  ๓. เตละ น้ำมัน
                                  ๔. มธุ น้ำผึ้ง
                                  ๕. ผาณิต น้ำอ้อย;
                 ส่วนยาแก้โรคที่ทำจากรากไม้ เปลือกไม้ ใบไม้ เป็นต้น จัดเป็นยาวชีวิก
คือรับประเคนไว้แล้ว เก็บไว้ฉันได้ตลอดชีวิต
http://84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=เภสัช

                 โครส ดู เบญจโครส                 
                 เบญจโครส โครส (รสแห่งโค หรือ รสเกิดแต่โค คือ ผลผลิตจากนมโค) ๕ อย่าง ได้แก่          
                                  นมสด (ขีระ)
                                  นมส้ม (ทธิ)
                                  เปรียง (ตักกะ)
                                  เนยใส (สัปปิ)
                                  เนยข้น (นวนีตะ)
http://84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=โครส

                                  3   . . . . แต่ถ้าเป็นพระภิกษุจะถือว่า ศีลขาด หรือพร่องศีล ไหม

                 พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒  พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๒
                 มหาวิภังค์  ภาค ๒
                 โภชนวรรค สิกขาบทที่ ๗
                 [ว่าด้วย ฉันอาหารในเวลาวิกาล]
http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=02&A=10873&Z=10931#511

                 พระไตรปิฎก เล่มที่ ๕  พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๕
                 มหาวรรค  ภาค ๒
                 พระพุทธานุญาตกาลิกระคน
http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=5&A=2586&Z=2603                  

                 พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์
                 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
                 คำว่า ยามกาลิก, กาลิก ๔
http://84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=ยามกาลิก
http://84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=กาลิก_๔

แนะนำ :-
                 อ่าน และค้นพระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม
                 อรรถกถาชาดกทั้งหมด ๕๔๗ เรื่อง
                 พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์
                 พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม
http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/

                 สารบัญ อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท
                 อรรถาธิบาย เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕
                 ทั้งหมด ๓๐๒ เรื่อง
http://84000.org/tipitaka/attha/index25b.php
http://84000.org/tipitaka/attha/index25b2.php

                 พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม
                 สารบัญประเภทธรรม
http://84000.org/tipitaka/dic/d_type_index.php?          

                 หมวดหนังสือธรรมะ
http://84000.org/tipitaka/book/

                 เรื่อง ศีลเป็นอาภรณ์อันประเสริฐ
http://84000.org/tipitaka/book/bookpn02.html

                 เรื่อง สิ่งที่เป็นมงคล (มงคล ๓๘)
http://84000.org/tipitaka/book/bookpn06.html

                 เรื่อง ทานที่มีผลมาก มีอานิสงส์มาก
http://84000.org/tipitaka/book/bookpn01.html
                 เรื่อง
                    ทานที่มีผลมาก มีอานิสงส์มาก
                    การใช้ทรัพย์ ๕ ประการ
                    มหาทาน
                    ทานของสัตบุรุษนัยที่ ๑
                    ทานของสัตบุรุษนัยที่ ๒
                    กาลทาน ๕ อย่าง
                    ให้ทานในที่ใดมีผลมาก
                    ทานที่เจาะจงและไม่เจาะจง ๒๑ ประเภท
                    สังฆทาน ๗ ประเภท
                    ถวายภิกษุรูปเดียว ก็เป็นสังฆทาน
                    ทัททัลลวิมาน-แสดงอานิสงส์ของสังฆทาน
                    เรื่องเศรษฐีเท้าแมว
                    ความบริสุทธิ์แห่งทักษณาทาน ๔
                    อานิสงส์ของทาน ๕ อย่าง
                    ทานที่มีผลมาก ไม่มีอานิสงส์มาก ๖
                    ทานที่มีผลมาก มีอานิสงส์มาก ๑
http://84000.org/tipitaka/book/bookpn01.html


จากคุณ : ฐานาฐานะ - [ 10 ก.พ. 49 14:05:31 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 3

เภสัช คือ สิ่งที่รับเข้าไป (กิน ดื่ม) เพื่อรักษาโรค
 ไม่ใช่เพื่อหายหิว หายอยาก อิ่ม ก่อกิเลส

 เหมือนกับ ตำรวจขับรถย้อนศรบนทางด่วน
 เพราะมีหน้าที่ต้องไปตรวจสอบอุบัติเหตุ
 ไม่ใช่เพราะเพื่อความสะดวก

 ดูที่เจตนาครับ

 ศีลข้อ 6-8 ไม่ใช่ทำง่าย (เหมือนศีล 1-5)
 ไม่ใช่ละเมิดไม่ได้  (เหมือนศีล 1-5)
 การละเมิด มิใช่ก่ออกุศล

 แต่ไม่ใช่ยาก จนทำไม่ได้
 ทำไป เพื่อความมานะ อดทน อดกลั้นต่อกิเลส ตัณหา
 เพื่อให้ร่างกายเบาบาง ปรอดโปร่ง
 สมาธิตั้งได้ง่าย ตั้งได้นาน
 เพื่อให้ได้ซึ่งปัญญา

 การละเมิดศีล 6-8 (แม้เพียงเล็กน้อย)
 ไม่ก่ออกุศล
 แต่ทำลายหนทางที่จะสร้างมหากุศล


จากคุณ : แมวเหมียวพุงป่อง - [ 10 ก.พ. 49 18:30:44 ]
 
 กระทู้ยอดนิยม

[กติกามารยาท] [Help & FAQ
ความคิดเห็น : คลิกที่นี่เพื่อใช้งาน icon
ชื่อ : ตรวจสอบสถานะของ member ที่นี่

ไฟล์ประกอบ : (ไม่เกิน 150 K / Member เท่านั้น / Preview ไม่ได้)
(gif, jpg, png, mid, wav, mp3, wma, swf)

Photo2Mobile : ยินดีให้นำไฟล์ประกอบนี้ (เฉพาะ gif, jpg, png) ไปให้บริการส่งรูปเข้ามือถือจอสี
(เพื่อป้องกันการถูกฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์ การอนุญาตควรมาจากเจ้าของรูปโดยแท้จริง)
ยินดี ไม่ยินดี

วาดภาพประกอบ : คลิกเพื่อวาดภาพประกอบ
(ข้อควรระวัง : ต้องทำก่อนขั้นตอนอื่น มิฉะนั้นข้อความที่พิมพ์ไว้ และค่าที่เลือกจะหายไป - ใช้ได้เฉพาะสมาชิก)

  : ไม่อนุญาตให้แสดงผลผ่านระบบมือถือ
 
(ส่งไฟล์ประกอบ และวาดภาพประกอบ Preview ไม่ได้)  
 
 

ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป