◀ Previous Next ▶ Up ▲


  ดาวิดถูกไล่ล่า(แบ่งปันพระคริสต์)

  ดาวิดหนีการตามล่าอันดุเดือดของซาอูลจากบ้านของปุโรหิต
  ในเมืองโนบไปยังเมืองกัท ดินแดนของศัตรู ที่ที่มีคนจำเขาได้ทันที
  และถูกนำไปเฝ้ากษัตริย์อาคีช
  ดาวิดมีชื่อเสียงเป็นที่กล่าวขานไปทั่ว ทั้งในเรื่องที่เล่ากัน
  และในบทเพลง เขากวาดล้างชาวฟิลิสเตีย ฆ่าคนเป็นหมื่นๆ (1 ซมอ.21:11)
  และโด่งดังเพราะทำให้มีหญิงหม้ายและเด็กกำพร้าชาวฟิลิสเตียเกิดขึ้นมากมาย
  นี่เป็นโอกาสแก้แค้นของกษัตริย์อาคีช
  ดาวิดเองก็รู้จักความทุกข์ดี "เพราะบรรดาปฏิปักษ์ของข้าพระองค์
  ข้าพระองค์เป็นขี้ปากอย่างมากของเพื่อนบ้าน...เขาลืมข้าพระองค์เสียประหนึ่งว่าเป็นคนตายแล้ว"
  (สดด.31:11-12)
  http://thaipope.org/webbible/19_031.htm
  ดาวิดประสาทเสียด้วยความหวาดกลัว เขา "กระทำตนเป็นคนบ้าเที่ยวกาไว้ที่ประตู
  และปล่อยให้น้ำลายไหลลงเปรอะเครา" (ข้อ 13) อาคีชไล่เขาออก
  ไปอย่างดูหมิ่นเหยียดหยามว่า "คนอย่างนี้ควรเข้ามาในนิเวศของข้าหรือ" (ข้อ 15)
  ดาวิดตกต่ำ และอับอายเป็นที่สุด เขาหนีไปยังเมืองอดุลลัมในแผ่นดินยูดาห์
  ใกล้ๆนั้นมีภูเขาที่มีถ้ำอยู่มากมาย เขาคลานเข้าไปหลบอยู่ในถ้ำแคบๆนั้นเพียงลำพัง

  ขณะที่ดาวิดอยู่อย่างโดดเดี่ยวในถ้ำ ณ ช่วงเวลาที่ตกต่ำที่สุดของชีวิต
  ถูกล้อมรอบด้วยศัตรูมากมาย เขาเริ่มคิดถึงความรักอันอ่อนโยน
  และสัตย์ซื่อของพระเจ้า เขาบันทึกว่า "เมื่อข้าพระองค์กลัว
  ข้าพระองค์วางใจในพระองค์" (สดด. 56:3)
  "พระองค์ทรงนับการระหกระเหินของข้าพระองค์
  ทรงเก็บน้ำตาของข้าพระองค์ใส่ขวดของพระองค์ไว้" (ข้อ 8)
  น้ำตานั้นไม่อยู่ในบัญชีของพระองค์หรือ พระเจ้าค่ะ
  ในพระเจ้า ข้าพระองค์วางใจอยู่ ข้าพระองค์จะไม่กลัวว่ามนุษย์
  อาจกระทำอะไรแก่ข้าพระองค์ได้ (สดด. 56 ข้อ11)
  เราจะไม่ละทิ้งท่านทั้งหลายไว้ให้เปล่าเปลี่ยว เราจะมาหาท่าน (ยอห์น 14:18)

  หากคุณรู้สึกว่าถูกทอดทิ้ง ทางสังคมหรือจิตวิญญาณ จงมาหาพระเยซู
  ผู้ที่โดดเดี่ยวและพ่ายแพ้จะได้รับการต้อนรับ พระคริสต์ผู้ทรงถูกตรึง
  และเป็นขึ้น นั้นคือองค์เจ้านายผู้ทรงไถ่สำหรับทุกคนที่มาหาพระองค์

  พระองค์เชิญชวนให้เรามอบภาระและความกังวลทั้งหลายไว้กับพระองค์
  เพราะพระองค์ทรงห่วงใยเรา (1 ปต.5:7)

  องค์พระคริสต์ไม่เรียกร้องสิ่งใดๆ
  ขอเพียงใจภายในที่จริงแท้
  สำนึกบาปสารภาพสัตย์ซื่อแน่
  นำดวงจิตมอบแด่พระเยซู

  พระเยซูเสด็จมาเพื่อช่วยผู้หลงทาง ผู้ถูกทอดทิ้ง พวกอ่อนแอและต่ำต่อย
  http://thaipope.org/webbible/46_001.htm
  (1 โครินธ์ 1:26-31)
  เพื่อจะทำให้คนมีปัญญาอับอาย
  เพื่อจะได้ทำลายสิ่งซึ่งเป็นตัวจริงอยู่แล้ว
  เพื่อมิให้เนื้อหนังใดๆอวดต่อพระพักตร์พระองค์ได้

   
   

  จากคุณ : อับราม - [ 16 ม.ค. 49 12:21:19 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม