ทำไมผู้หญิงจึงไม่ควรบวชเป็นภิกษุณี

(คัดลอกมาให้อ่านอีกครั้งค่ะ)
พระพุทธองค์ไม่ประสงค์จะให้สตรีได้บวชในพระพุทธศาสนา พระองค์ทรงมีเหตุผลอย่างไรจึงไม่ประสงค์ให้สตรีบวช ?

ถ้าสตรีไม่ออกจากเรือน บวชเป็นบรรพชิตแล้ว พรหมจรรย์ของพุทธศาสนาจะตั้งอยู่ได้นาน สัทธรรมจะพึงตั้งอยู่ได้ตลอดพันปี แต่ถ้าสตรีออกจากเรือน บวชเป็นบรรพชิต พรหมจรรย์ของพุทธศาสนาจะตั้งอยู่ได้เพียง ๕๐๐ ปีเท่านั้น

เปรียบเหมือนตระกูลใดที่มีหญิงมาก แต่มีชายน้อย ตระกูลเหล่านั้นจะถูกพวก โจรกำจัดได้ง่าย

เปรียบเหมือนหนอนขยอกที่ลงในนาข้าวสาลีที่สมบูรณ์ นาข้าวสาลีนั้นจะอยู่ได้ไม่นาน

เปรียบเหมือนเพลี้ยที่ลงในไร่อ้อยที่สมบูรณ์ ไร่อ้อยนั้นจะอยู่ได้ไม่นาน

ดังนั้นพระพุทธองค์จึงทรงตั้งบัญญัติครุธรรม ๘ ประการแก่ภิกษุณี เพื่อไม่ให้ภิกษุณีต้องปฏิบัติตลอดชีวิต ละเมิดไม่ได้ ทั้งนี้พระพุทธองค์เปรียบการตั้งบัญญิติครุธรรม ๘ ประการนี้เหมือนการกั้นทำนบสระใหญ่ ป้องกันไม่ให้น้ำไหนออกจากสระได้

ครุธรรม ๘ ประการของภิกษุณี มีดังนี้
๑.ภิกษุณีอุปสมบทแล้ว ๑๐๐ ปี ต้องกราบไหว้ ลุกรับ ทำอัญชลีกรรม แก่ภิกษุที่อุปสมบทในวันนั้น ธรรมนี้ ภิกษุณีต้องสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไม่ละเมิดตลอดชีวิต
๒. ภิกษุณีไม่พึงอยู่จำพรรษาในอาวาสที่ไม่มีภิกษุ ธรรมนี้ ภิกษุณีต้องสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไม่ละเมิดตลอดชีวิต
๓. ภิกษุณีต้องหวังธรรม ๒ ประการ คือ ถามวันอุโบสถ และเข้าไปฟังคำสั่งสอน จากภิกษุสงฆ์ทุกกึ่งเดือน ธรรมนี้ ภิกษุณีต้องสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไม่ละเมิดตลอดชีวิต
๔. ภิกษุณีอยู่จำพรรษาแล้ว ต้องปวารณาในสงฆ์สองฝ่าย โดยสถานทั้ง ๓ คือ โดยได้เห็น โดยได้ยิน หรือโดยรังเกียจ ธรรมนี้ ภิกษุณีต้องสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไม่ละเมิดตลอดชีวิต
๕. ภิกษุณีต้องธรรมที่หนักแล้ว ต้องประพฤติปักขมานัตในสงฆ์ ๒ ฝ่าย ธรรมนี้ ภิกษุณีต้องสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไม่ละเมิดตลอดชีวิต
๖. ภิกษุณีต้องแสวงหาอุปสัมปทาในสงฆ์ ๒ ฝ่าย เพื่อสิกขมานาผู้มีสิกขา อันศึกษาแล้วในธรรม ๖ ประการครบ ๒ ปีแล้ว ธรรมนี้ ภิกษุณีต้องสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไม่ละเมิดตลอดชีวิต
๗. ภิกษุณีไม่พึงด่า บริภาษภิกษุ โดยปริยายอย่างใดอย่างหนึ่ง ธรรมนี้ ภิกษุณีต้องสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไม่ละเมิดตลอดชีวิต
๘. ไม่ให้ภิกษุณีทั้งหลายสอนภิกษุ เปิดทางให้ภิกษุทั้งหลายสอนภิกษุณี
ธรรมแม้นี้ ภิกษุณีต้องสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไม่ละเมิดตลอดชีวิต

จากคุณ : จิตพุทธ - [ 10 พ.ย. 48 06:58:26 A:61.91.172.31 X: TicketID:005901 ]

 
 

*** Advertisement ***


ความคิดเห็นที่ 1

แล้วไงละครับ
ผมเคยอ่านแล้วนิ
คือเอามาให้เป็นความรู้ใช่มั้ยครับ
ขอบคุณหลาย


จากคุณ : firstini chemistani - [ 10 พ.ย. 48 08:02:18 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 2

อนุโมทนาบุญ กับ ท่านจิตพุทธ  นะครับ

สาธุ...

 
 


จากคุณ : เราเกิดมาสร้างบารมี (foox) - [ 10 พ.ย. 48 08:27:37 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 3

ไม่มีอะไรหรอกค่ะ คุณคห 1 แค่เตือนความจำผู้ที่อยากบวชเป็นภิกษุณีค่ะ ว่าทำไมถึงไม่ควรบวช

จากคุณ : จิตพุทธ - [ 10 พ.ย. 48 08:45:50 A:61.91.172.31 X: TicketID:005901 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 4

ผมไม่เข้าใจอะครับ ใครก็ได้ถอดความอธิบายที ไม่เข้าใจ
ว่าทำไมถึงเปรียบพระที่เป็นผู้หญิงว่าเป็นเพลี้ยในไร่อ้อย
ครับ หาเหตุผลไม่เจออะครับ ช่วยอธิบายทีเจ้าข้า


จากคุณ : กังซี - [ 10 พ.ย. 48 09:42:42 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 5

ไม่ทราบท่านอื่นๆ อ่านแล้วได้ความคิดเช่นไร....

แต่ผมอ่านแล้ว เห็นซึ้งในญาณ ของพระพุทธองค์ ที่ทรงเห็นแจ้งในความเป็นไปตามจริงของโลก ว่าเหตุอย่างนี้ จะให้ผลอย่างนี้...และไม่ผิดจากสิ่งที่เป็นจริงเลยแม้แต่น้อย..

นี่รวมไปถึงพระธรรมคำสอน ที่เมื่อถึงเวลาจะสูญสลายไป เพราะโลกมีความเป็นอยู่อย่างนี้....

อย่างไรก็ตาม แม้ในสมัยพุทธกาล ก็ยังมีภิกษุณี...วินัยต่างๆที่พระพุทธองค์กำหนดไว้ หากรักษาไว้อย่างเคร่งครัด ปัญหาก็จะน้อยลงหรือไม่เป็นปัญหา...

แต่ธรรมดาของโลกนั้น แตกต่างและพร้อมจะแหวกพระวินัยนั้นเสมอ...


โดยส่วนตัวผมเห็นว่าธรรมะ ที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบนั้น เป็นหลักความจริง ไม่จำกัดไว้สำหรับคนเพศใด ความเป็นหญิง เป็นชาย เป็นกระเทย เป็นเพียงรูปและนามสมมุติ ตามวิบาก ทุกเหล่าล้วนมี จิตรู้ที่จะเข้าถึงในธรรมนั้นๆ

เพียงแต่ สมมุติเหล่านี้เป็นเหตุทำให้เกิดผล ในทางบั่นทอน ความคงอยู่ของหลักธรรม....

การบวชเป็นแต่เพียงรูปแบบ พิธีการ หรือสมมุติทางโลก ที่อำนวยให้เข้าถึงธรรม เป็นเส้นทางอย่างหนึ่งของอริยบุคคลส่วนการเข้าถึงธรรมนั้น เป็นเรื่องทางจิตใจ...

ดังนั้นหญิงหรือเพศอื่น สามารถเข้าถึงธรรมได้อย่างน้อยก็เบื้องต้น โดยไม่ต้องไปยึดติดกับพิธีการ และเมื่อถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วจะบวชและปฏิบัติตามวินัยอย่างเคร่งครัด ก็ไม่สายและกระทบต่อความยั่งยืนของหลักธรรมน้อยที่สุด......


จากคุณ : superbat - [ 10 พ.ย. 48 09:58:34 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 6

เป็นธรรมชาติของจิตแบบผู้หญิงหน่ะครับ ....... การเกิดเป็นผู้หญิงเป็นกรรมแบบหนึ่ง กรรมแบบนั้นอาจเกิดตามแต่เหตุที่ยากจะคาดเดาหน่ะครับ

จากคุณ : ลมทะเลไม่เคยหลับ - [ 10 พ.ย. 48 09:59:09 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 7

คุณคห 4 คะ พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า สตรีคือศรัตรูของพรหมจรรย์ ถึงแม้ดิฉันเป็นสตรีก็ยอมรับในคำตรัสของพระองค์

ถ้าไร่อ้อยคือพรหมจรรย์ของพุทธศาสนา สัตรีก็คือเพลี้ยที่คอยดูดน้ำหวานจากต้นอ้อย ทำให้ต้นอ้อยนั้นเจริญเติบโตได้ช้า และตายลงได้ในที่สุด

พระพุทธเจ้าไม่ได้ดูหมิ่นสตรีค่ะ แต่สตรีนั้นทำให้ใจชองบุรุษหวั่นไหว เกิดกำหนัด ตัณหา ราคะ เป็นอุปสรรคของการประพฤติพรหมจรรย์ จิตของบุรุษที่ยังไม่ได้บรรลุย่อมหวั่นไหวง่าย ถึงแม้ไม่ได้อยู่ใกล้สตรี แค่จิตคิดถึงสตรีก็ไม่สามารถบรรลุได้นะคะ

อะไรก็ไม่ทำให้จิตของบุรุษหวั่นไหวในกามราคะได้เท่ากับสตรีค่ะ ดังนั้น พระพุทธเจ้าถึงไม่อยากให้พระอยู่ใกล้ผู้หญิงถึงแม้จะเป็นผู้หญิงหัวโล้นก็ยังมีมีแรงดึงดูดในกามราคะนะคะ

ที่กล่าวมานี้เป็นความเห็นส่วนตัวค่ะ ใครไม่เห็นด้วยกรุณาวิจารญ์หน่อยนะคะ จะได้มุมมองอีกแบบค่ะ ขอบคุณค่ะ


จากคุณ : จิตพุทธ - [ 10 พ.ย. 48 10:07:10 A:61.91.172.31 X: TicketID:005901 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 8

อีกประการหนึ่งก็คือ สรีระร่างกายของสตรีไม่ค่อยเหมาะต่อการบวชเป็นบรรพชิตคือ

398 ทุกข์พิเศษของสตรี

ปัญหา สตรีมีความทุกข์พิเศษเฉพาะเพศ ๕ ประการคืออะไรบ้าง ?

พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย มาตุคามมีความทุกข์พิเศษ ที่ตนจะต้องเสวยนอกเหนือไปจากบุรุษ ๕ ประการ
“มาตุคามในโลกนี้ เมื่อยังสาวย่อมไปสู่สกุลผัว โดยปราศจากเหล่าญาติ ๑....
“มาตุคามต้องมีระดู นี้เป็นทุกข์พิเศษข้อที่ ๒
“มาตุคามต้องมีครรภ์ นี้เป็นทุกข์พิเศษข้อที่ ๓
“มาตุคามต้องคลอดบุตร นี้เป็นทุกข์พิเศษข้อที่ ๔
“มาตุคามต้องบำเรอบุรุษ นี้เป็นทุกข์พิเศษข้อที่ ๕”


จากคุณ : จิตพุทธ - [ 10 พ.ย. 48 10:10:14 A:61.91.172.31 X: TicketID:005901 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 9

พระพุทธเจ้าไม่ได้ดูหมิ่นสตรีนะคะ

112 อย่าดูหมิ่นสตรี

ปัญหา เรื่องมีอยู่ว่า วันหนึ่ง ขณะที่พระเจ้าปเสนทิโกศลกำลังประทับนั่งเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ ราชบุรุษได้เข้ามาทูลว่า พระราชินีประสูติพระราชธิดาออกมา พระราชาทรงผิดหวังมาก เพราะพระองค์ต้องการโอรส เช่นเดียวกับชาวอินเดียทั้งหลาย ที่อยากได้บุตรชายมากว่าบุตรหญิง ?

พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนมหาบพิตร ผู้เป็นใหญ่ยิ่งกว่าปวงชน แท้จริงแม้สตรีบางคนก็เป็นผู้ประเสริฐ พระองค์จงชุบเลี้ยงไว้ สตรีที่มีปัญญา มีศีลปฏิบัติพ่อผัว แม่ผัวดังเทวดา จงรักสามี ฯ
“บุรุษที่เกิดจากสตรีนั้น ย่อมเป็นคนแกล้วกล้า เป็นเจ้าแห่งทิศได้บุตรของภริยาที่ดีเช่นนั้น แม้ราชสมบัติก็ครอบครองได้”

ธีตุสูตรที่ ๖ ส. สํ. (๓๗๗)
ตบ. ๑๕ : ๑๒๕ ตท. ๑๕ : ๑๒๑
ตอ. K.S. I : ๑๑๑


จากคุณ : จิตพุทธ - [ 10 พ.ย. 48 10:14:29 A:61.91.172.31 X: TicketID:005901 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 10

ไม่ทราบว่าใครเคยอ่านหนังสือเรื่อง พ.ศ 1 บ้าง ผมอ่านแล้วทำให้ศรัทธาในพระพุทธองค์เพิ่มมากขึ้น แล้วรู้ซึ้งว่า พระองค์ท่านเป็นนักสิทธิมนุษย์ชนชั้นเลิศ ท่านไม่แบ่งวรรณะ เชื้อชาติ หรือ เพศ ทุกคนสามารถบรรลุธรรมได้หมด แต่ผมก็ไม่บังอาจวิจารณ์ว่า ในพระไตรปิฎกนั้นถูกครบตามพระพุทธพจน์หรือว่ามีการแต่งเติมเพื่อที่จะกำจัดสิ่งใดหรือกลุ่มใดออกไป แต่ก็สงสัยว่าครั้นสมัยพุทธกาล อรหันต์เถรี มีอยู่จำนวนไม่น้อย แต่นานไปทำไมถึงลดลงและสูญหายไปเลย ไม่ทราบว่าใคระให้ความกระจ่างบ้างหรือไม่ หรือไม่เห็นด้วยกับผมก็ว่ามาเลยนะครับ

จากคุณ : atcs (atcs) - [ 10 พ.ย. 48 13:05:41 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 11

ตามความคิด และความรู้สึกของผม

ผมว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปมาก สมัยพุทธกาลที่ยังมีภิกษุณีบวช  นักบวชส่วนใหญ่ทั้ง ภิกษุ ภิกษุณี นั้นต่างก็เป็นอริยสงฆ์แทบทั้งสิ้น ดังนั้นการละเมิดศีลจึงแทบจะไม่มี

จนเวลาผ่านมาถึงสมัยนี้ที่ ภิกษุณี หายไปจากประเทศไทย คิดดูเล่น ๆ นะครับว่า ถ้าตอนนี้ยอมให้มีการบวชภิกษุณี(ฝ่ายหินยาน-เถรวาท)ขึ้นในไทย

ปัญหาข้อแรก คือ พระวินัยที่บรรญัติไว้ว่าการบวชจะต้องมีทั้งภิกษุ ภิกษุณี ทั้งสองฝ่ายเป็นประธานในการบวช (ไม่รู้ ใช้คำว่า ประธาน จะถูกต้องหรือเปล่า) ซึ่งตอนนี้ก็รู้ว่าภิกษุณี ฝ่ายเถรวาทไม่มีแล้ว

ปัญหาข้อสอง คือ พระวินัยก็บรรญัติไว้อีกว่า ภิกษุณี ต้องอยู่ในบริเวณวัดที่มี ภิกษุ อยู่ด้วย   นี่ล่ะครับคือปัญหาใหญ่ที่สุดที่ผมคิดไว้ เพราะ ในปัจจุบันคนบางส่วนหย่อนศีลธรรมลงไปมาก ซ้ำยังไม่เกรงกลัวบาปกรรม ถ้าคนกลุ่มนี้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา อะไรจะเกิดขึ้น คงหนีไม่พ้นเรื่องทางเพศ   ถึงไม่มีภิกษุณี  ภิกษุไม่ดีบางรูปยังมั่วสีกาให้เห็นกันตามหน้าหนังสือพิมพ์ จนทำให้ชาวพุทธที่ดี และไม่ดี บางคนเดินออกห่างจากธรรมะไป ถ้าภิกษุไม่ดี + ภิกษุณีไม่ดี ก็คงจะ..............ลองคิดดู

ผมไม่ได้ค้านการให้มีภิกษุณีในไทย แต่ห่วงปัญหาที่จะตามมา มันก็หนักหนาพอดู  หากวิธีการแก้ปัญหาต้องแก้ไขพระวินัยล่ะก็ ใครจะเป็นคนแก้ไข ใครจะยอมรับ ที่สำคัญใครจะยอมให้แก้ไข


จากคุณ : กงกรรมกงเกวียน - [ 10 พ.ย. 48 14:18:15 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 12

ขอบคุณมากครับ พอจะเข้าใจแนวความคิดแล้วครับ

จากคุณ : กังซี - [ 10 พ.ย. 48 14:32:25 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 13

สมัยนี้ถ้ามีภิกษุณี แล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็รู้แล้วขนาด
เด็กวัด แม่ชี ยังหนาว ๆ

เพราะขาดคารวะ ๖
๑. ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เป็นผู้เคารพยำเกรง ในพระศาสดาอยู่
๒. เป็นผู้เคารพยำเกรงในพระธรรมอยู่
๓. เป็นผู้เคารพยำเกรงในพระสงฆ์อยู่
๔. เป็นผู้เคารพยำเกรงในการศึกษาอยู่
๕. เป็นผู้เคารพยำเกรงในความไม่ประมาทอยู่
๖. เป็นผู้เคารพยำเกรงในการปฏิสันถารอยู่ ฯ


จากคุณ : ตี๋เล็ก - [ 11 พ.ย. 48 05:01:42 A:203.188.28.46 X:203.155.1.245 TicketID:017299 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 14

คุณจิตพุทธนี่ น่ายอมรับในความเป็นสัตย์ เป็นกลางซะจริงนะครับ ไม่ได้ติดกับเพศเลยแม้แต่น้อย ขอชาติหน้าได้เกิดเป็นบุรุษเพศได้บวชบำเพ็ญธรรมบรรลุธรรมโดยเร็วพลันนะครับ อนุโมทนาในกุศลจิต วิสุทธิเจตนาครับ...

จากคุณ : สาธุโมทนา - [ 11 พ.ย. 48 12:44:51 A:61.90.14.10 X: ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 15

สาธุทุกๆความเห็นค่ะ

จากคุณ : จิตพุทธ - [ 11 พ.ย. 48 14:23:04 A:61.91.172.212 X: TicketID:005901 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 16

ชายหญิงอยู่ใกล้กันอะไรมันจะเกิด???

จากคุณ : น่าคิด - [ 11 พ.ย. 48 18:10:15 A:58.9.240.148 X: ]
 
 กระทู้ยอดนิยม

คลิกเพื่ออ่านกติกามารยาท
คลิกเพื่ออ่านHelp & FAQ
ต้องการแตกประเด็นจากกระทู้เดิมคลิกที่นี่
ความคิดเห็น : คลิกที่นี่เพื่อใช้งาน icon
ชื่อ : ตรวจสอบสถานะของ member ที่นี่
ไฟล์ประกอบ : (ไม่เกิน 150 K / Member เท่านั้น / Preview ไม่ได้)
(gif, jpg, png, mid, wav, mp3, wma, swf)
Photo2Mobile : ยินดีให้นำไฟล์ประกอบนี้ (เฉพาะ gif, jpg, png) ไปให้บริการส่งรูปเข้ามือถือจอสี
(เพื่อป้องกันการถูกฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์ การอนุญาตควรมาจากเจ้าของรูปโดยแท้จริง)
ยินดี ไม่ยินดี
  : ไม่อนุญาตให้แสดงผลผ่านระบบมือถือ
 
(ส่งไฟล์ประกอบ Preview ไม่ได้) PANTIP Toys
 
 

ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป