◀ Previous Next ▶ Up ▲


  คุณพูดอะไร?

  ผู้ใดจะอยู่บนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ คือผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างหาที่ติมิได้และปฏิบัติให้ถูกต้องตามธรรม (สดุดี 15:1-2)

  นักวิจัยคนหนึ่ง ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับผู้จัดการธุรกิจ 1,500 ราย ทำให้ทราบว่าคนทำงานต้องการหัวหน้างานที่มีคุณสมบัติใดมากที่สุด พนักงานนับถือผู้นำที่มีสมรรถภาพ มีความสามารถจูงใจลูกน้อง และมีทักษะในการให้คำแนะนำ

  แต่มีคุณลักษณะที่สี่ที่พวกเขาชื่นชมมากกว่านั้นอีกคือ ความสัตย์ซื่อดีงาม พนักงานอยากได้ผู้จัดการที่พูดจาดี มีความซื่อสัตย์จริงใจ และไว้วางใจได้

  ข้อมูลนี้มีความสำคัญต่อผู้จัดการที่เป็นคริสเตียนและรวมไปถึงทุกคนที่อ้างว่าเป็นผู้ติดตามพระเยซูด้วยเช่นกัน ความสัตย์ซื่อควรจะเป็นลักษณะนิสัยของผู้เชื่อทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใด

  ในสดุดี 15 บอกว่า ผู้ชอบธรรมจะมีความจริงเป็นหัวใจของทุกคำพูดและการกระทำ เนื่องจากพระเจ้าทรงรักษาคำพูดของพระองค์เสมอ ฉะนั้น ผู้ชอบธรรมก็จะทำสิ่งที่เขาได้พูดเอาไว้เช่นกัน

  เราทุกคนต้องใส่ใจให้มากขึ้นในเรื่องความสัตย์ซื่อของตัวเอง คนรอบข้างชื่นชมที่เราเป็นคนซื่อสัตย์หรือเปล่า? พระเจ้าทรงเห็นว่าเราได้สัตย์ซื่อกระทำตามสิ่งที่พูดไว้ แม้ว่าจะต้องเจ็บปวดหรือไม่? (สดด.15:4)

  หากถ้อยคำเราหนักแน่นดั่งภูผา
  การกระทำพิสูจน์ว่าเชื่อถือได้
  เมื่อผู้อื่นสดับคำเราคราใด
  เขาก็ย่อมวางใจไร้เคลือบแคลง

  เมื่อเราถ่อม คนอื่นจึงยกย่องเรา

  http://thaipope.org/webbible/46_013.htm
  คุณความดีแห่งความรักของคริสเตียน
  13:1 แม้ข้าพเจ้าพูดภาษาของมนุษย์ก็ดี และภาษาของทูตสวรรค์ก็ดี แต่ไม่มีความรัก ข้าพเจ้าเป็นเหมือนฆ้องหรือฉาบที่กำลังส่งเสียง
  13:2 แม้ข้าพเจ้ามีของประทานแห่งการพยากรณ์ และเข้าใจในความลึกลับทั้งปวงและมีความรู้ทั้งสิ้น และแม้ข้าพเจ้ามีความเชื่อทั้งหมดพอจะยกภูเขาไปได้ แต่ไม่มีความรัก ข้าพเจ้าก็ไม่มีค่าอะไรเลย
  13:3 แม้ข้าพเจ้ามอบของสารพัดเพื่อเลี้ยงคนยากจน และแม้ข้าพเจ้ายอมให้เอาตัวข้าพเจ้าไปเผาไฟเสีย แต่ไม่มีความรัก จะหาเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าไม่
  13:4 ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ ความรักไม่อิจฉา ความรักไม่อวดตัว ไม่หยิ่งผยอง
  13:5 ไม่ทำสิ่งที่ไม่บังควร ไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียว ไม่ฉุนเฉียว ไม่ช่างจดจำความผิด
  13:6 ไม่ชื่นชมยินดีในความชั่วช้า แต่ชื่นชมยินดีในความจริง
  13:7 ไม่แคะไค้คุ้ยเขี่ยความผิดของเขา และเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอ และมีความหวังอยู่เสมอ และเพียรทนเอาทุกอย่าง
  13:8 ความรักไม่มีวันสูญสิ้น แม้คำพยากรณ์ก็จะเสื่อมสูญไป แม้การพูดภาษาต่างๆนั้นก็จะมีเวลาเลิกไป แม้ความรู้ก็จะเสื่อมสูญไป
  13:9 เพราะที่เรารู้นั้นก็รู้แต่ส่วนหนึ่ง และที่เราพยากรณ์นั้นก็พยากรณ์แต่ส่วนหนึ่ง
  13:10 แต่เมื่อความสมบูรณ์มาถึงแล้ว ความบกพร่องนั้นก็จะสูญไป
  13:11 เมื่อข้าพเจ้ายังเป็นเด็ก ข้าพเจ้าพูดอย่างเด็ก คิดอย่างเด็ก ใคร่ครวญหาเหตุผลอย่างเด็ก แต่เมื่อข้าพเจ้าเป็นผู้ใหญ่ ข้าพเจ้าก็เลิกอาการเด็กเสีย
  13:12 เพราะว่าบัดนี้เราเห็นสลัวๆเหมือนดูในกระจก แต่เวลานั้นจะได้เห็นหน้ากันชัดเจน เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้ารู้แต่ส่วนหนึ่ง แต่เวลานั้นข้าพเจ้าจะรู้แจ้งเหมือนได้รู้จักข้าพเจ้าแล้วด้วย
  13:13 ดังนั้นยังตั้งอยู่สามสิ่ง คือความเชื่อ ความหวังใจ ความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด

  จากคุณ : มัจจุราช - [ 29 ต.ค. 48 22:31:51 A:61.47.107.58 X: TicketID:108422 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม