◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  พระเยซูทรงประนามพวกธรรมาจารย์

  เพราะฉนั้น ทุกสิ่งที่เขาทั้งหลายสั่งสอนพวกท่านนั้น
  จงถือและประพฤติตาม ยกเว้นการประพฤติของเขาอย่าทำตามเลย เพราะพวกเขาไม่ได้ทำในสิ่งที่พวกเขาสอน

  เพาะพวกเขาเอาห่อของหนักวางบนบ่าของมนุษย์ แต่ส่วนพวกเขาเอง ไม่ยอมแม้แต่จะใช้สักนิ้วเดียวไปยก
  การกระทำของพวกเขาล้วนทำเพื่ออวดคนอื่น
  พวกเขาทำกลักพระธรรมขนาดใหญ่ และสวมเสื้อที่มีพู่ห้อยยาว พวกเขาชอบที่นั่งอันมีเกียรติในงานเลี้ยง และที่นั่งอันโดดเด่นในธรมมศาลา
  ชอบรับการคำนับที่กลางตลาด และชอบให้คนอื่นเรียกว่า"ท่านอาจารย์"

  ใครยกตัวขึ้น จะต้องถูกทำให้ต่ำลง ใครถ่อมตัวลง จะได้รับการยกขึ้น

  วิบัติแก่พวกเจ้าพวกธรรมมาจารย์และพวกฟาริสี คนหน้าซื่อใจคด
  พงกเจ้าปิดประตูแผ่นดินสวรรค์ไว้จากมนุษย์เพราะพวกเจ้าเองไม่เข้าไป และเมื่อคนอื่นจะเข้าไป พวกเจ้าก็ไม่ยอม

  วิบัติแก่พวกเจ้า พวกธรรมาจารย์ และพวกฟาริสี คนหน้าซื่อใจคด
  เพราะพวกเจ้าไปทั่วทั้งทางบกและทางทะเล เพื่อจะได้สักคนหนึ่งเข้าจารีต แต่เมื่อได้แล้ว ก็ทำให้เขาตกนรกยิ่งกว่าพวกเจ้าถึงสองเท่า

  วิบัติแก่พวกเจ้า พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสี คนหน้าซื่อใจคด
  เพราะพวกเจ้าขัดชำระถ้วยชามแต่ภายนอก ส่วนภายในถ้วยชามนั้นเต็มด้วยการโจรกรรมและการมัวเมากิเลส
  โอ พวกฟาริสีตาบอด จงชำระถ้วยชามภายในเสียก่อน เพื่อข้างนอกจะได้สะอาดด้วย

  วิบัติแก่เจ้า พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสี คนหน้าซื่อใจคด
  เพราะว่าพวกเจ้าเป็นเหมือนอุโมงค์ฝังศพที่ฉาบด้วยปูนขาว ข้างนอกดูงดงาม แต่ข้างในเต็มไปด้วยกระดูกคนตายและทุกอย่างที่โสโครก พวกเจ้าก้เป็นอย่างนี้แหล่ะ
  ภายนอกดูเหมือนว่าเป็นคนชอบธรรม แต่ภายในเต็มด้วยไปด้วยความหน้าซื่อใจคดและความอธรรม

  เจ้าพวกงู พวกชาติงูร้าย
  เจ้าจะพ้นโทษนรกได้อย่างไร?

  จากคุณ : เดียวดาย9อักษร - [ 20 ต.ค. 48 07:52:27 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม