◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


    พระสามารถเลือกของที่ต้องการได้หรือไม่

    เนื่องจากที่บ้านเป็นร้านขายของชำ และมีพระมาซื้อของบ้าง  ส่วนมากท่านมักจะมาซื้อน้ำดื่ม จากกระทู้http://www.pantip.com/cafe/religious/topic/Y3809387/Y3809387.html ความเห็นที่ 58 ของคุณ talok ที่บอกว่าพระสามารถใช้เงินได้  เรียกว่าเป็นข้อห้ามที่ละได้ตามความเหมาะสม (เข้าใจถูกไหมคะ)

    ยกตัวอย่างเหตุการณ์จริงนะคะ พระมาซื้อเป๊ปซี่  ท่านก็ชี้เป๊ปซี่นี่แหละ และก็เตรียมเงินสำหรับจ่าย (แต่ส่วนมากเราจะไม่รับเงินท่านนะคะ)  

    ก็สงสัย เพราะตักบาตร เราก็ห้ามถามพระว่าท่านอยากฉันอะไร แต่ถ้ามาซื้อของอย่างนี้ท่านเลือกเองเลย  เลยอยากทราบว่าผิดศีลใน 227 ข้อหรือไม่

    จากคุณ : ไม้ไต่คู้ - [ 19 ต.ค. 48 22:30:03 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม