◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  "ความเสียสละ" ที่ล้มเหลวของชายผู้นี้

  ชายคนหนึ่งถูกตรึงอยู่บนไม้กางเขนซึ่งแขวนอยู่บนผนังของโรงแรมหรูหราแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐโดมินิกัน เพื่อแสดงถึง "การเสียสละเพื่อความรอดและสันติสุขท่ามกลางมนุษยชาติ"

  เขาต้องการที่จะถูกตรึงอยู่ที่นั่นสามวัน แต่ภายใน 24 ชั่วโมงเขาก็อ่อนแรงลงอย่างมาก จนต้องถูกบังคับให้ล้มเลิกความตั้งใจ

  แม้ว่าก่อนหน้านั้นจะมีการวางไม้กางเขนดังกล่าวลงกับพื้นในแนวนอนเพื่อบรรเทาความทรมานของเขาแล้วก็ตาม แต่ทุกคนก็เห็นชัดว่าเขาไม่อาจทนต่อความทรมานแสนสาหัสที่เขานำมาสู่ตนเองได้

  ช่างตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงกับการงานอันแสนทนทุกข์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งไม่มีใครแทนได้ "พระองค์ผู้ทรงเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความรอดนิรันดร์" อย่างแท้จริง

  โดยสละพระชนม์ชีพของพระองค์เป็นเครื่องบูชาไถ่บาป "เพียงครั้งเดียวเท่านั้น" (10:10) ไม่มีมนุษย์คนใดสามารถ "ตั้งตนเองให้รับเกียรตินี้ได้" (5:4)

  เมื่อพระเจ้าทรงทำให้พระเยซูเพียบพร้อมทุกประการแล้ว พระเยซูก็เลยทรงเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความรอดนิรันดร์สำรหับคนทั้งปวงที่เชื่อพระองค์ (ฮีบรู 5:9)

  คุณอยากรับพระคริสต์เป็นเจ้าชีวา
  ในเวลาเหมาะสมนี้หรือไม่?
  เพราะวารผ่านดังสายธารไม่คอยใคร
  เมื่อหมดไปมิอาจย้อนคืนมา

  จากคุณ : อับราม - [ 19 ต.ค. 48 20:28:31 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม