◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  บังสุกุลเป็น-บังสุกุลตาย

  บังสุกุลตาย
  อะนิจจา วะตะ สังขารา อุปปาทะวะยะธัมมิโน
  อุปปัชชิตวา นิรุชฌันติ เตสัง วูปะสะโม สุโขฯ
  สัพเพ สัตตา มะรันติ จะ มะริงสุ จะ มะริสสะเร
  ตะเถวาหัง มะรัสสามิ นัตถิ เม เอตถะ สังสะโยฯ

  สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ มีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดา
  เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป ความสงบระงับดับไปแห่งสังขารนั้นย่อมเป็นสุขฯ
  ในปัจจุบัน ในอดีต และในอนาคตสัตว์ทั้งหลายย่อมตายกันหมดทั้งนั้น
  ตัวเราเองก็จักตายเหมือนกัน เราไม่มีความสงสัยในเรื่องนี้เลยฯ  บังสุกุลเป็น
  อะจิรัง วะตะยัง กาโย ปะฐะวิง อะธิเสสสะติ
  ฉุฑโฑ อะเปตะวิญญาโณ นิรัตถังวะ กะลิงคะรัง ฯ

  ร่างกายนี้ มิได้ยั่งยืนนานหรอกหนอ
  ครั้นไร้วิญญาณถูกเขาทอดทิ้งแล้วก็จักนอนทับถมลงกับพื้นดิน
  เหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืนที่ไร้ประโยชน์นั่นเอง

  จากคุณ : ธรรมธารา - [ 19 ต.ค. 48 14:22:12 A:203.114.103.59 X: TicketID:109867 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม