◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  อนัตตาของพระพุทธเจ้า (4) : เปรียบเทียบกับทุก ๆ มติ

  คำนำ    


     เรื่องนี้เขียนขึ้นเนื่องจากการที่หนังสือพิมพ์พุทธสาสนา  ได้เปิดหน้ากระดาษเป็นเวทีที่แถลงความคิดเห็นเกี่ยวกับ  อัตตาและอนัตตา  เพื่อค้นหาความจริงว่าพุทธศาสนาเรามีมติ  ในเรื่องนี้แตกต่างจากที่ศาสนาอื่นหรือลัทธิอื่นเขามีกันอยู่อย่างไรบ้าง

     เพื่อว่าพุทธบริษัทจะได้รู้จักมติของตัวได้ถูกต้อง  ไม่ไปจับเอามติของลัทธิอื่นมาเป็นของตัว

     เนื่องจากความคล้ายคลึงกันมาก  พุทธศาสนาแปลกจากศาสนาอื่นในโลกทุก ๆ ศาสนา  และไปได้สูงสุดกว่าศาสนาอื่น  ก็ตรงปฏิเสธอัตตา  เด็ดขาด  โดยประการทั้งปวงนี่เอง  ให้ผู้ปฏิบัติพึงเห็นว่า  มีแต่เพียงธรรมชาติล้วน ๆ ธรรมชาติประเภทหนึ่งมี  สิ่งอื่นปรุงแต่งและหมุนเวียน  ได้แก่  เบญจขันธ์  

     อีกประเภทหนึ่งเป็นธรรมชาติที่ไม่มีอะไรปรุงแต่ง  และไม่หมุนเวียน  ไม่มีเกิด  ไม่มีดับ  ได้แก่  สถานะอันเป็นที่ดับหรือความดับของเบญจขันธ์นั้น ๆ เท่านั้น

     ไม่มีอัตตาหรือตัวตนที่ไหน  ลัทธิอื่นมีอัตตาตัวตนที่วิญญาณอันท่องเที่ยวปฏิสนธิก็มี

     พุทธบริษัทบางคนจับเอาตัวธรรมชาติประเภทหลัง หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า    นิพพาน   ว่าเป็นตัวตนไปก็มี  จึงเกิดปัญหายุ่งยากขึ้นว่า    อนัตตา    ตามพระพุทธมติที่แท้นั้น  มีอยู่อย่างไรแน่  ซึ่งจะได้พิจารณากันโดยละเอียดในที่นี้  ตามที่สามารถจะทำได้


  พุทธทาสภิกขุ
  พ.ศ.2482


  ***  ติดตามอ่านตอนที่ 1 "คำชี้แจงเบื้องต้น"
  http://www.pantip.com/cafe/religious/topic/Y3805910/Y3805910.html  

       ตอนที่ 2 "คำใจความแห่งอนัตตาของพระพุทธเจ้า"
  http://www.pantip.com/cafe/religious/topic/Y3812353/Y3812353.html#9

       ตอนที่ 3 "มติเกี่ยวกับอนัตตาในลัทธิอื่น"
  http://www.pantip.com/cafe/religious/topic/Y3814733/Y3814733.html

  ***

  จากคุณ : สุธี - [ 19 ต.ค. 48 07:31:27 ]

 
 



กระทู้ยอดนิยม