◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


    ขอความกรุณาท่านที่เชียวชาญพระไตรปิฎกภาคพระวินัยนิดเถอะครับ

    อยากให้ช่วยกรุณานำพระวินัยปิฎกอันว่าด้วยเรื่อง ภิกษุสำคัญตนว่าเป็นพระอรหันต์ อันเป็นอนุญัตติแห่งปาราชิกข้อที่ ๔ หน่อยนะครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

    จากคุณ : ใคร่รู้ - [ 18 ต.ค. 48 20:43:24 A:61.91.84.91 X: ]

 
 กระทู้ยอดนิยม