◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ถ้าเรานับถือศาสนาแต่พอดี จะดีกว่านับถือแบบสุดกู่.....

  ผมว่าการนับถือศาสนาใดๆก็ตาม ถ้านับถือแบบพอดีๆ ไม่หย่อนเกินไป แต่ก็ไม่ตึงจนเกินไป มันน่าจะเป็นผลดีใช่ไหมครับ

   ข้อเสียของการนับถือแบบสุดขั้ว

  - ยึดติดว่าศาสนาของข้าดี ศาสนาอื่นๆไม่ดี
  - คิดว่าตนเองนั้นเก่งอยู่เหนือผู้อื่นที่นับถือศาสนาเดียวกันที่ไม่เคร่งเท่าว่าเป็นคนโง่ คนไม่รู้ คนเขลา
  - ปฏิบัติตัวไม่เหมาะกับสมัยปัจจุบัน นำเอาแนวคิดเมื่อหลายพันปีก่อนมาใช้กับยุคนี้ ทำให้ไม่ปรกติในการใช้ชีวิต
  - ปิดใจไม่ยอมรับสิ่งใดๆเข้าไป ไม่ว่าจะเป็นศาสนาอื่นๆ หรือ ศาสตร์ความรู้แขนงอื่นๆ เพราะบางความรู้ก็ขัดกับความเชื่อในศาสนานั้นๆ
  - ยึดถือยึดมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไป เหมือนกับ เด็กที่ท่องแต่ ก-ฮ ไม่ยอมท่อง A-Z เพราะยึดติดกับสิ่งเดิมที่เชื่อว่าดีอยู่ตลอด ไม่เปิดใจ
  - เมื่อมีศาสนามาเป็นมาตรฐานที่สาม นอกเหนือไปจากเชื้อชาติ และ เผ่าพันธุ์แล้ว เราก็จะเกิดเป็นตัวกรองเพิ่มขึ้นอีกตัว ทำให้เปิดใจเปิดตัวรับผู้อื่นที่ไม่เหมือนเราได้ยากขึ้นอีกขั้น เช่น ชาติเดียวกัน เผ่าเดียวกัน แต่คนละศาสนา ก็รู้สึกแปลกแยกแล้ว ดังนั้น ถึงจะนับถือศาสนาใดๆ ก็ควรจะยอมรับในศาสนาอื่นด้วย อย่ามองว่าคนนอกศาสนาเป็นคนอื่น

  จริงหรือเปล่าครับ สำหรับผู้ที่เคร่งในศาสนา

  จากคุณ : น้ำปลาเดือนห้า - [ 18 ต.ค. 48 13:21:07 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม