◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  อนัตตาของพระพุทธเจ้า (3) : มติเกี่ยวกับอนัตตาในลัทธิอื่น

  คำนำ    


      เรื่องนี้เขียนขึ้นเนื่องจากการที่หนังสือพิมพ์พุทธสาสนา  ได้เปิดหน้ากระดาษเป็นเวทีที่แถลงความคิดเห็นเกี่ยวกับ  อัตตาและอนัตตา  เพื่อค้นหาความจริงว่าพุทธศาสนาเรามีมติ  ในเรื่องนี้แตกต่างจากที่ศาสนาอื่นหรือลัทธิอื่นเขามีกันอยู่อย่างไรบ้าง

      เพื่อว่าพุทธบริษัทจะได้รู้จักมติของตัวได้ถูกต้อง  ไม่ไปจับเอามติของลัทธิอื่นมาเป็นของตัว

      เนื่องจากความคล้ายคลึงกันมาก  พุทธศาสนาแปลกจากศาสนาอื่นในโลกทุก ๆ ศาสนา  และไปได้สูงสุดกว่าศาสนาอื่น  ก็ตรงปฏิเสธอัตตา  เด็ดขาด  โดยประการทั้งปวงนี่เอง  ให้ผู้ปฏิบัติพึงเห็นว่า  มีแต่เพียงธรรมชาติล้วน ๆ ธรรมชาติประเภทหนึ่งมี  สิ่งอื่นปรุงแต่งและหมุนเวียน  ได้แก่  เบญจขันธ์  

      อีกประเภทหนึ่งเป็นธรรมชาติที่ไม่มีอะไรปรุงแต่ง  และไม่หมุนเวียน  ไม่มีเกิด  ไม่มีดับ  ได้แก่  สถานะอันเป็นที่ดับหรือความดับของเบญจขันธ์นั้น ๆ เท่านั้น

      ไม่มีอัตตาหรือตัวตนที่ไหน  ลัทธิอื่นมีอัตตาตัวตนที่วิญญาณอันท่องเที่ยวปฏิสนธิก็มี

      พุทธบริษัทบางคนจับเอาตัวธรรมชาติประเภทหลัง หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า    นิพพาน   ว่าเป็นตัวตนไปก็มี  จึงเกิดปัญหายุ่งยากขึ้นว่า    อนัตตา    ตามพระพุทธมติที่แท้นั้น  มีอยู่อย่างไรแน่  ซึ่งจะได้พิจารณากันโดยละเอียดในที่นี้  ตามที่สามารถจะทำได้


  พุทธทาสภิกขุ
  พ.ศ.2482


  ***  ติดตามอ่านตอนที่ 1 "คำชี้แจงเบื้องต้น"
  http://www.pantip.com/cafe/religious/topic/Y3805910/Y3805910.html  

        ตอนที่ 2 "คำใจความแห่งอนัตตาของพระพุทธเจ้า"
  http://www.pantip.com/cafe/religious/topic/Y3812353/Y3812353.html#9

  ***

  จากคุณ : สุธี - [ 18 ต.ค. 48 06:14:14 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม