◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  อยากได้บทสวดกรวดน้ำอ่ะคับ ทีขึ้นต้นด้วย อิมินา ปุญญะ กัมเมนะ

  ที่ผมsearchจากในgoogle มีแต่แบบนี้อ่ะคับ

  บทกรวดน้ำ
  อิมินา ปุญญะ กัมเมนะ ผลกุศลที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน และกุศลศีลทานทั้งหลายทั้งสิ้น, ที่ข้าพเจ้า
  ได้บำเพ็ญเพียรก่อกอปรมา, จากอดีตถึงปัจจุบันวันนี้ ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลไปยังมารดา บิดา ปู่ย่าตายาย ครูบาอาจารย์
  ญาติกาทั้งหลาย และสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทั่วทั้งจักรวาล พระอินทร์ พระพรหม, พระยม พระกาฬ, ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่,
  พระภูมิเจ้าที่, แม่ธรณี แม่คงคา, แม่โพสพ, ทั้งเจ้ากรรมนายเวร, ขอจงได้รับส่วนกุศลนี้ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด ถ้าท่าน
  ทั้งหลายทั้งปวง,และสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง,ไปทนทุกข์อยู่ในที่หนึ่งที่ใด ก็ขอให้กุศลนี้ไปช่วย, ให้พ้นจากทุกข์, ให้ได้ไป
  อยู่ที่สุข ถ้าได้ไปอยู่ที่สุขแล้ว ขอให้ได้สุขยิ่งๆ ขึ้นไปอีก

  คือคุณพ่อผมเค้าอยากได้ที่เปนภาษาบาลีทั้งหมดอ่ะคับ

  จากคุณ : SKa_PUNK - [ 18 ก.ย. 48 13:03:22 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม