◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ศาสนาพุทธ และ เรื่องชาติหน้า

  เคยแต่อ่านเอาความรู้ ไม่เคย ถามเลย
  วันนี้มีเรื่องสงสัย ( ความจริงนานแล้ว )
    คำสอนของพระพุทธเจ้า หรือพระธรรม
       ๑ พูดถึง ชาติหน้าว่าอย่างไร
       ๒ ถ้าผมมีความเชื่อว่า กรรมดี กรรมชั่ว มีอยู่จริงแต่เรื่อง นรก สวรรค์ ชาตินี้ชาติหน้า เป็นเพียง กุศโลบาย หรือเครื่องนำทางชนิดหนึ่ง นำไปสู่แก่นแท้ ซึ่งเหมาะกับคนบางกลุ่ม (มีทุกศาสนา แต่รายละเอียดไม่เหมือนกัน)
  ทำให้การกระทำใดๆ ของผม จะอยู่บนพื้นฐานปัจจุบัน หรือในชาตินี้เท่านั้น จะไม่คิดยาวไปกว่านี้ ถามว่า ผมประมาทไปหรือไม่

  จากคุณ : macsim - [ 21 ส.ค. 48 00:03:40 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม