◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  "อาตมานี้ไม่รู้อะไรเลย รู้แต่จิตของตัวเอง..."

  ได้อ่านเรื่อง "สมาธิภาวนา" ของพระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) เลยอยากนำปุจฉา-วิสัชนาบางหัวข้อมาเล่าสู่กันฟังค่ะ โดยเฉพาะเรื่องการระลึกชาติ...ทั้งชาตินี้และชาติหน้า หลวงพ่อพุธท่านว่าอย่างนี้ค่ะ...

  ถาม - การนั่งสมาธิแล้วสามารถรู้ล่วงหน้าและอดีตได้ ใช่หรือไม่

  ตอบ - การทำสมาธิแล้วสามารถที่จะรู้อดีต อนาคต ปัจจุบันได้ แต่ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นไปทุกคน บางท่านก็ไม่รู้อะไรเลย ยกตัวอย่างเช่น อาตมานี้ไม่รู้อะไรเลย รู้แต่จิตของตัวเอง และสภาวะความจริงที่เกิดขึ้นกับจิต

  ในบางครั้งมีผู้ไปขอร้องให้นั่งทางใน ดูโน่นดูนี่ อาตมาก็บอกกับเขาว่า คุณอย่ามาสอนให้พระโกหก คือสิ่งที่คนอื่นเขาไม่รู้ไม่เห็นด้วย พระพุทธเจ้าห้ามพูด

  แต่คำถามที่ว่าการนั่งสมาธิแล้ว สามารถรู้ล่วงหน้าและอดีตได้หรือไม่นั้น อันนี้สามารถที่จะรู้ได้ แต่ต้องถึงขั้นที่สามารถที่จะรู้ เช่น อย่างผู้ที่ทำสมาธิพิจารณาสภาวธรรมจนรู้แจ้งเห็นจริงแล้ว สามารถรู้อดีตชาติของตัวเอง เช่นอย่างพระพุทธเจ้า ก่อนที่จะได้ตรัสรู้ พระองค์ก็รู้บุพเพนิวาสานุสสติญาณ คือระลึกชาติหนหลังได้ แล้วก็รู้จุตูปปาตญาณ รู้การเกิดและจุติของสัตว์ทั้งหลาย รู้อาสวักขยญาณ รู้อุบายทำจิตให้บรสุทธิ์สะอาด ปราศจากอาสวะ อันนี้เป็นสิ่งที่สามารถจะเป็นไปได้

  แต่สำหรับการที่จะไปนั่งดูโน่นดูนี่ เช่น นั่งดูปู่ ย่า ตา ยาย หรืออะไรต่ออะไรนั้น มันก็ออกจะเพ้อไปหน่อย ที่แน่ๆ จริงๆ เวลานี้ รัฐบาลกำลังค้นหาบ่อน้ำมัน ถ้าองค์ไหนเก่งๆแล้ว จับไปนั่งส่องดูบ่อน้ำมันว่ามันอยู่ที่ตรงไหน รัฐบาลเจาะลงไปทีเดียว ไม่ต้องเปลืองเวลา ไม่ต้องเปลืองค่าใช้จ่าย ถ้าสามารถพิสูจน์ได้อย่างนั้น เก่งจริง แต่นี่ส่วนมาก เก่งแต่เฉพาะตา คนธรรมดาไม่รู้ไม่เห็นด้วย อาตมาจึงไม่อยากพูดเรื่องนี้เท่าไรนัก

  จากคุณ : pam_ - [ 19 ส.ค. 48 11:51:10 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม