◀ Previous Next ▶ Up ▲


  วธ.จัดพิมพ์บทสวดมนต์แปลภาษาไทย คาดพิมพ์เสร็จก่อนวันอาสาฬหบูชา

  ที่มา  นสพ.ข่าวสด
  วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2548 ปีที่ 15 ฉบับที่ 5290
  http://www.matichon.co.th/khaosod/khaosod.php?sectionid=0307&searchks=''&sk=''&s_tag=03bud01240548&day=2005/05/24&show=1
  ***********************************************************

  นางอุไรวรรณ เทียนทอง รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้กระทรวงวัฒธรรม (วธ.) นำบทสวดมนต์ที่แปลจากภาษาบาลีเป็นภาษาไทยนำออกมาตีพิมพ์และเผยแพร่ให้พระในวัดต่างๆ สวด โดยเห็นว่าบทสวดมนต์ภาษาบาลีที่ใช้สวดนั้นประชาชนฟังไม่รู้เรื่อง จึงต้องการให้พระสวดบทสวดมนต์ที่แปลเป็นภาษาไทยให้ประชาชนได้ฟังเข้าใจด้วย ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม จะเริ่มนำบทสวดมนต์ที่ใช้สวดประกอบพิธีกรรมในงานฌาปนกิจศพ ที่มีการแปลเป็นภาษาไทย และได้รับความเห็นชอบจากมหาเถรสมาคมแล้วมาตีพิมพ์เผยแพร่ให้กับพระได้สวด จากนั้นจะแปลบทสวดมนต์ในพิธีกรรมอื่นๆ เผยแพร่ตามมาอีกด้วย ซึ่งขอให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาทุกครั้งที่มีการประกอบพิธีกรรม เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจมากขึ้น โดยตนได้มอบหมายให้กรมการศาสนา เริ่มดำเนินการทันที แต่มีปัญหาเรื่องงบประมาณที่ใช้ เนื่องจากในปีงบประมาณ 2549 กระทรวงวัฒนธรรมได้รับอนุมัติงบประมาณเพียง 2,480 ล้านบาท จึงไม่เพียงพอ หากผู้ใดมีจิตศรัทธาต้องการจะทำบุญ สามารถร่วมบริจาคเพื่อตีพิมพ์บทสวดมนต์กับกรมการศาสนาได้ นอกจากนี้ ทางวัดพระราม 9 ได้เริ่มนำบทสวดมนต์ภาษาไทยสวดควบคู่กับบทสวดภาษาบาลีแล้ว

  ด้านนายปรีชา กันธิยะ อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) เปิดเผยว่า กรมการศาสนาได้รับมอบหมายจาก รมว.วัฒนธรรม ให้จัดทำหนังสือสวดมนต์ฉบับภาษาบาลี มีคำแปลเป็นภาษาไทย ตามมติของครม. เนื่องจากที่ผ่านมา คนไทยส่วนใหญ่รวมไปถึงเยาวชนไทยรู้จักการสวดมนต์ไหว้พระกันทุกคน แต่มีส่วนน้อยที่จะเข้าใจว่าบทสวดมนต์นั้นมีความหมายอย่างไร ด้วยบทสวดมนต์เป็นคำภาษาบาลี ซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่รู้ความหมายอันแสดงออกถึงการสรรเสริญพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ดังนั้น กรมการศาสนาจึงได้เตรียมจัดพิมพ์หนังสือบทสวดมนต์ภาษาไทย เพื่อนำไปแจกตามโรงเรียน สถานศึกษา วัด รวมไปถึงหน่วยงานราชการ ให้นำไปใช้สำหรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและท่องสวดมนต์ให้เป็นกิจวัตรประจำวัน อย่างไรก็ตาม การจัดพิมพ์คู่มือสวดมนต์ฉบับภาษาไทย ทางกรมการศาสนาคงจะใช้เวลาจัดพิมพ์และตรวจทานความถูกต้องประมาณ 2 เดือน หรือก่อนวันอาสาฬหบูชา จึงจะแล้วเสร็จ ก่อนออกนำไปแจกให้ประชาชนทั่วไปได้

  "คนไทยสวดมนต์ไหว้พระได้เกือบทุกคน แต่จะมีสักกี่คนที่เข้าใจถึงความหมายในบทสวดนั้น ที่มีคุณค่าในทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างสูง เมื่อเราสวดได้ แต่ไม่เข้าใจความหมาย เราก็ได้แต่สวด พอจบแล้วก็จบกัน เพื่อให้เราเข้าใจถึงบทสวดมนต์อย่างลึกซึ้ง จึงต้องมีการจัดทำคำแปลภาษาไทย ตรงกับบทสวดมนต์ที่เป็นภาษาบาลีควบคู่ไปด้วย นอกจากนี้ กรมการศาสนาได้เคยจัดพิมพ์คู่มือสวดมนต์ฉบับประชาชน แจกจ่ายไปยังประชาชน และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียิ่ง ดังนั้น กรมการศาสนาจะจัดพิมพ์คู่มือสวดมนต์ฉบับประชาชนในชุดใหม่ที่มีคำแปลภาษาไทยควบคู่ไปด้วย เพื่อให้สอดรับกับมติครม. คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเวลา 2 เดือน" อธิบดีกรมการศาสนากล่าว

  จากคุณ : เด็กเกาหลี_Boy - [ 31 พ.ค. 48 21:17:41 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม