◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ฿฿฿ ความหมายซ่อนเร้นเนื้อแท้ของนิทานเกี่ยวกับสงกรานต์ ฿฿฿

  ตามนิทานต้นเหตุของสงกรานต์ ที่บอกว่า กบิลพรหม แพ้การท้าทายไขปริศนาธรรม จึงถูกตัดหัว แต่เนื่องจากหัวของพรหม ไม่อาจจะตกลงมาโดนโลกมนุษย์ได้ จะทำลายโลกมนุษย์ให้ทลายพินาศ จึงเดือดร้อนให้ลูกสาวทั้ง ๗ คนของกบิลพรหมต้องผลัดกันมาประคองศรีษะของพ่อไว้ไม่ให้ตกลงมาสู่พื้นโลก

  ที่จริงคือคนที่เป็นพรหมไม่อาจจะมีลูกได้ และไม่อาจจะถูกตัดหัวได้

  แต่นิทานนี้คนโบราณผูกไว้ เพื่อซ่อนเร้นปริศนาธรรมไว้

  ความหมายแท้จริงคือ หัวของพรหม ก็คือ พรหมวิหาร ๔ ได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา นั่นเอง
  เป็นคำสอนต่อผู้เป็นหัวหน้า มีคนภายใต้การปกครอง ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าประเทศ หัวหน้าหมู่บ้าน หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ หรือหัวหน้าครอบครัว หรือหัวหน้า ผู้นำในกลุ่มสังคมใดๆก็ตาม ว่า..... ผู้เป็นหัวหน้านั้น ต้องมีคุณธรรมสำคัญของหัวหน้า คือ พรหมวิหาร ๔ ประจำใจไว้เสมอ .... คราวใดที่หัวหน้าขาดพรหมวิหาร ๔ เมื่อนั้นคนใต้อารักขาหรือใต้บังคับบัญชาจะเดือดร้อนมากๆ(เหมือนกับหัวพรหมถูกตัดขาด ก็ย่อมทำลายโลก) แต่พอมีทางแก้ไขได้ คือแม้ในใจคนที่เป็นหัวหน้าไม่มีพรหมวิหารธรรมเหลือแล้ว แต่ถ้ามีคุณธรรมชั้นรอง ๗ ประการประคับประคองอยู่ ก็พอจะอยู่อย่างสุขสบายได้ คุณธรรมชั้นรอง ๗ ประการนั้นคือ สัปปุริสธรรม ๗ หรืออริยทรัพย์ ๗ ก็ได้ (เปรียบเหมือน ลูกสาวทั้ง ๗ ของพรหม)

  ผู้เป็นผู้นำหรือหัวหน้าคน อย่างน้อยจึงต้องมีสัปปุริสธรรม ๗ หรืออริยทรัพย์ ๗ ประคองใจตัวเองไว้เสมอ เพื่อจะยับยั้งไม่อาละวาดสร้างความเดือดร้อน หรือทำลายผู้ใต้บังคับบัญชา หรือลูกน้อง

  (( คิดตีความเอาเองนะ ... ใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ไม่มีปัญหา wink smile ))

  จากคุณ : $$$ ... ชิฯ ... $$$ - [ วันเนา (14) 20:34:36 A:65.188.149.81 X: TicketID:000833 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม