มรรค4 ผล4 นิพพาน1 คืออะไรครับ

ขอความกระจ่าง

จากคุณ : sutee - [ 17 มี.ค. 48 15:50:01 ]

 
 

*** Advertisement ***


ความคิดเห็นที่ 1

          พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๔  พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑
          ธรรมสังคณีปกรณ์
          [๗๐๖] ธรรมเป็นโลกิยะ เป็นไฉน?
          กุศลธรรม อกุศลธรรม และอัพยากตธรรม ประเภทที่ยังมีอาสวะ ที่เป็นกามาวจร
รูปาวจร อรูปาวจร คือ รูปขันธ์ ฯลฯ วิญญาณขันธ์ สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่า ธรรมเป็นโลกิยะ.
          ธรรมเป็นโลกุตตระ เป็นไฉน?
          มรรคและผลของมรรคที่เป็นโลกุตตระ และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่า
ธรรมเป็นโลกุตตระ.
http://84000.org/tipitaka/read/?34/706/278


          พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม
          พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

          [310] โลกุตตรธรรม 9
                    ธรรมอันมิใช่วิสัยของโลก, สภาวะพ้นโลก
                    — supermundane states
                    + โพธิปักขิยธรรม 37 = 46 : ขุ. ปฏิ. 31/620/535

          มรรค 4 (the Four Paths)
          ผล 4 (the Four Fruitions)
          นิพพาน หรือ อสังขตธาตุ 1 (the Unconditioned State)

ดู
          [27] นิพพาน 2;
http://84000.org/tipitaka/dic/d_item.php?i=27

          [164] มรรค 4;
http://84000.org/tipitaka/dic/d_item.php?i=164

          [165] ผล 4.
http://84000.org/tipitaka/dic/d_item.php?i=165

อ้างอิง :-
          อภิ.สํ. 34/706/278;
http://84000.org/tipitaka/read/?34/706/278

          อภิ.สํ. 911/355.
http://84000.org/tipitaka/read/?34/911/355

          ขุ. ปฏิ. 31/620/535
http://84000.org/tipitaka/read/?31/620/535

ที่มา และแนะนำ :-
          พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๔  พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑
          ธรรมสังคณีปกรณ์
          [๗๐๖] ธรรมเป็นโลกิยะ เป็นไฉน?
http://84000.org/tipitaka/read/?34/706/278

          [๙๑๑] โลกิยธรรม เป็นไฉน?
http://84000.org/tipitaka/read/?34/911/355

          พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๑  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒๓
          ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค
          ยุคนัทธวรรค โลกุตรกถา
http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=31&A=9277&Z=9298

          พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม
          พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
          คำว่า โลกุตตรธรรม 9
http://84000.org/tipitaka/dic/d_seek.php?text=โลกุตตรธรรม_9    

            อ่าน และค้นพระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม
            พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์
            พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม
http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/

            พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม
            สารบัญประเภททธรรม
http://84000.org/tipitaka/dic/d_type_index.php?

            หมวดหนังสือธรรมะ
http://84000.org/tipitaka/book/


จากคุณ : ฐานาฐานะ - [ 17 มี.ค. 48 16:40:34 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 2

แจ่ม........แจ้ง

จากคุณ : นายแอ๊ด เมืองนนท์ - [ 17 มี.ค. 48 17:16:50 ]
 
 กระทู้ยอดนิยม

คลิกเพื่ออ่านกติกามารยาท
คลิกเพื่ออ่านHelp & FAQ
ต้องการแตกประเด็นจากกระทู้เดิมคลิกที่นี่
ความคิดเห็น : คลิกที่นี่เพื่อใช้งาน icon
ชื่อ : ตรวจสอบสถานะของ member ที่นี่
ไฟล์ประกอบ : (ไม่เกิน 150 K / Member เท่านั้น / Preview ไม่ได้)
(gif, jpg, png, mid, wav, mp3, wma, swf)
Photo2Mobile : ยินดีให้นำไฟล์ประกอบนี้ (เฉพาะ gif, jpg, png) ไปให้บริการส่งรูปเข้ามือถือจอสี
(เพื่อป้องกันการถูกฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์ การอนุญาตควรมาจากเจ้าของรูปโดยแท้จริง)
ยินดี ไม่ยินดี
  : ไม่อนุญาตให้แสดงผลผ่านระบบมือถือ
 
(ส่งไฟล์ประกอบ Preview ไม่ได้) PANTIP Toys
 
 

ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป