◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


    อยากทราบเรื่อง Offset ของล้อแมกซ์

    อยากทราบเรื่อง Offset ของล้อแมกซ์ เช่น +40 ,+42
    หมายความว่าอย่างไร แตกต่างกันอย่างไร ล้อแมกซ์ทุกวงมี Offset หรือเปล่า

    จากคุณ : คุณโต้ง - [ 28 ธ.ค. 45 10:14:33 A:203.146.135.223 X: ]

 
 กระทู้ยอดนิยม