◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  วิธีซ่อมลวดไล่ฝ้าหลัง อีกครั้ง(แปลเป็นภาษาไทย)

  รูปและข้อความภาษาอังกฤษนำมาจาก http://www.hmaservice.com ครับ

  เริ่มจาก เอา link ตัวอย่างไปก่อน http://www.hmaservice.com/webtech/iindex.asp?id=3235#_3235

  แล้วผมจะค่อยๆแปลแล้ว POST ลงมาให้ครับ

  แก้ไขเมื่อ 23 ก.ย. 45 14:24:41

  จากคุณ : ฅนไทย - [ 23 ก.ย. 45 13:18:42 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม