◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ฝ่ายค้าน Walk out แล้วครับ

  ตกลงเรื่อง เวลาเอื้ออาทรให้ฝ่ายค้านไม่ได้

  ทรท. มีการตะโกนไล่
  แถม อดิศร ลุกขึ้นมาพูดว่า ออกไปแล้วอย่ากลับมา

  สภาไทยยุคนี้ ....

  จากคุณ : [email protected] - [ 26 พ.ค. 47 15:15:58 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม