◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  บอร์ด กฟผ.มีมติยุติแปรรูปกฟผ.

  จาก factegat.Com http://www.factegat.com/query.php?docID=fact00092

  กฟผ. 23 เม.ย. - "ชัยอนันต์ สมุทวนิช" ประกาศหยุดการนำกฟผ.เข้าตลาดหุ้น ยกเลิกพ. ร.บ.ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 และเร่งยกร่าง พ.ร.บ.การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจแห่งชาติมาใช้แทน แต่ยังเดินหน้าหาแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานที่เหมาะสมต่อไป โดยคาดว่าจะได้โครงร่างเบื้องต้นภายใน 15 พฤษภาคมนี้ แต่กระบวนการทั้งหมด จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสร.กฟผ.ก่อนด้วย โดยข้อตกลงทั้งหมด รมว.พลังงานรับทราบในหลักการแล้ว พร้อมทั้งสั่งทำโฆษณากฟผ.ชุดใหม่เพื่อออกอากาศให้เร็วที่สุด

  นายชัยอนันต์ สมุทวนิช ประธานคณะกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แถลงข่าวผลการประชุมคณะกรรมการชุดใหม่เป็นครั้งแรกว่า ได้เชิญตัวแทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กฟผ. 9 คน (สร.กฟผ.) นำโดยนายศิริชัย ไม้งาม ประธานสร.กฟผ. เข้าร่วมการประชุม โดยให้ตัวแทนสหภาพฯ บรรยายสรุปสถานการณ์และท่าทีของผู้ชุมนุม ซึ่งที่ประชุมได้มีความเห็นร่วมกันในการจัดทำบันทีกข้อตกลงร่วม ระหว่างประธานกรรมการ กฟผ.และตัวแทนสร.กฟผ. เพื่อคลี่คลายสถานการณ์การเผชิญหน้าลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้น และหาข้อสรุปที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อกฟผ. โดยมีความเห็นร่วมกัน 3 ข้อ

  1. แสวงหาแนวทางในการพัฒนารัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริการทางสังคมเช่น ไฟฟ้า และประปา โดยไม่นำเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ทั้งนี้ให้พิจารณาหาทางเลือกที่เหมาะสม ซึ่งในระหว่างแสวงหาแนวทางดังกล่าว ให้คงสภาพเดิมของรัฐวิสาหกิจไว้ต่อไป

  2. เห็นชอบให้ยกเลิก พ.ร.บ.ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 โดยร่วมกันเร่งรัดยกร่าง พ.ร.บ.การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจแห่งชาติ พ.ศ. …. มาใช้แทน

  3. ในการดำเนินการทั้ง 2 ข้อ จะต้องมีตัวแทนจากสร.กฟผ.ทำหน้าที่เข้าร่วม และให้ความเห็นชอบก่อน รวมทั้งหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้น จะต้องทำข้อตกลงกับตัวแทน ให้ความเห็นชอบก่อนทุกครั้ง ตั้งแต่เริ่มต้นดำเนินการจนจบขั้นตอนสุดท้าย

  ทั้งนี้ น.พ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้ลงนามรับทราบข้อตกลงร่วมดังกล่าวแล้ว ซึ่งในระหว่างที่นายชัยอนันต์แถลงข่าวอยู่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้โทรศัพท์เข้ามาสอบถาม ซึ่งนายชัยอนันต์ก็ได้ชี้แจงต่อหน้าสื่อมวลชน

  "ระหว่างที่รอร่าง พ.ร.บ.การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจแห่งชาติ พ.ศ. …..  ซึ่งต้องรอกระบวนการตามขั้นตอนของสภาผู้แทนราษฎร ให้หยุดเรื่องการแปรรูปกฟผ.เอาไว้ก่อน จนกว่าจะได้แนวทางที่เหมาะสม โดยจะมีการเร่งรัดการดำเนินการ ทั้งนี้คาดว่า โครงร่างของการแปรรูป กฟผ.จะแล้วเสร็จภายใน 15 พฤษภาคมนี้ กฟผ.เป็นรัฐวิสาหกิจชั้นดี ทำกำไรส่งรัฐบาลทุกปี และมีหนี้สินต่อทุนในอัตรา 1 ต่อ 1 ซึ่งถือว่าเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีผลการดำเนินงานดีมาก จึงไม่มีความจำเป็นต้องเร่งรีบแปรรูป และที่สำคัญ เนื่องจากเป็นรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการสังคม การแปรรูปจะต้องคำนึงถึงผู้บริโภค ซึ่งก็มีหลายแนวทางที่เหมาะสม และจะพยายามหาแนงทางที่ดีที่สุด ยืนยันว่าจะไม่มีการถ่วงเวลาอย่างเด็ดขาด อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า มติบอร์ดกฟผ.ในเรื่องนี้ใช้กับเฉพาะกฟผ.เท่านั้น ไม่เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจอื่นๆ " นายชัยอนันต์กล่าว

  ส่วนเรื่องผู้ชุมนุม จะยุติการชุมนุมหรือไม่ ให้ขึ้นกับการตัดสินใจของผู้ชุมนุมเอง ซึ่งได้แต่งตั้งตัวแทนพนักงานสร.กฟผ. 9 คน เป็นคณะทำงานติดตามมติและรับฟังความคิดเห็นของร่างกฎหมายนี้ประจำกฟผ.

  "การเคลื่อนไหวและติดตามความคืบหน้าเรื่องการแปรรูป สามารถทำได้ควบคู่ไปกับการทำงานตามปกติ ดีกว่าการชุมนุม ส่วนเรื่องผู้ชุมนุม จะยุติการชุมนุมหรือไม่ ให้ขึ้นกับการตัดสินใจของผู้ชุมนุมเอง แต่ยอมรับว่า การมารับหน้าที่ในกฟผ. ครั้งนี้ รู้สึกหนักใจมาก เพราะกฟผ.เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทผูกขาดตามธรรมชาติ และบริการทางสังคม แตกต่างกับการบินไทยอย่างสิ้นเชิง" นายชัยอนันต์กล่าว

  นอกจากนี้ ยังได้ให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ กฟผ. จัดทำโฆษณาของกฟผ. โดยให้บริษัทลินตัสเป็นผู้ดำเนินการ เพื่อเผยแพร่ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ โดยจะเร่งให้จัดทำเร็วที่สุด ส่วนภาพยนต์โฆษณากฟผ. เรื่องการแปรรูปที่มีการคัดค้านอยู่ กฟผ.ไม่ได้เป็นผู้จัดทำ เป็นเรื่องของกระทรวงพลังงาน หากกระทรวงพลังงานไม่ถอนโฆษณา ก็คงจะฉายโฆษณาทั้ง 2 ชุดควบคู่กันไป โดยโฆษณาที่กำลังจะจัดทำขึ้นนั้น ดังกล่าวถือเป็นการเฉลิมฉลองโอกาสครอบรอบ 35 ปี ของกฟผ.ในเร็วๆนี้ ด้วย

  รายงานข่าวจากกระทรวงพลังานแจ้งว่า ขณะนี้กระทรวงพลังงานได้แจ้งมายังองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) ให้ยุติการเผยแพร่ภาพยนต์โฆษณาเกี่ยวกับการแปรรูปกฟผ.ก่อนหน้านี้ไว้แล้ว

  ส่วนการสรรหาผู้ว่ากฟผ.คนใหม่แทนนายสิทธิพร รัตโนภาสที่ลาออกไป ได้สั่งการให้เริ่มกระบวนการสรรหาทันที ตามพ.ร.บ.รัฐวิสาหกิจ โดยมีนายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ ปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานในการสรรหา คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 เดือน .

  แก้ไขเมื่อ 23 เม.ย. 47 16:12:06

  จากคุณ : Xm. - [ 23 เม.ย. 47 16:04:15 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม