◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  คุณคิดว่าผู้นำประเทศในเวทีโลกควรพิจารณาเรียกร้องของนายวานูนูมาและตรวจสอบโรงงานผลิตนิวเคลียร์ที่ดีโมนาของอิสราเอลหรือไม่?

    ควร (11 คน)
    ไม่ควร (2 คน)
    ไม่แน่ (0 คน)

  จำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด 13 คน

   84.62%
   15.38%
   0.00%


  คุณคิดว่าผู้นำประเทศในเวทีโลกควรพิจารณาเรียกร้องของนายวานูนูมาและตรวจสอบโรงงานผลิตอาวุธนิวเคลียร์ที่ดีโมนาของอิสราเอลหรือไม่?

  จากคุณ : my_mp - [ 21 เม.ย. 47 21:30:50 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม