witpoko.com


  แปรรูปกฟผ. ผลตอบแทนต่อเงินลงทุน(ROIC) 9% - ไม่ต้องขึ้นราคาค่าไฟฟ้าจริงหรือ มาลองคำนวณกันดูเลยดีกว่า

  ผลตอบแทนต่อเงินลงทุน Return on invested capital (ROIC) หมายถึง อัตราผลตอบแทนที่เป็นเงินสดต่อเงินที่ใช้ลงทุน

  ROIC = กำไรจากการดำเนินงานสุทธิหลังจากภาษี / เงินที่ใช้ลงทุน
  ........ = Net Operating Profits After Taxes / Invested Capital

  ทีนี้ก็มาลองคำนวณหาค่า ROIC จากงบการเงินประจำปี 2545 ของกฟผ.
  โดยสมมติว่าในขณะนั้น กฟผ.ได้แปรเป็น บมจ.กฟผ. แล้ว ซึ่งก็จะมีเรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

  1. หาค่า กำไรจากการดำเนินงานสุทธิหลังภาษี (NOPAT) หรือเป็นการหาค่าเงินสดที่ได้รับจากการดำเนินงานของ
  ธุรกิจไฟฟ้าซึ่งเป็นธุรกิจหลัก
  กำไรก่อนภาษี ปี 2545 .......................................... 27,350,330,703 บาท
  หักภาษีเงินได้นิติบุคคล 30% ................................... 8,205,099,211 บาท
  คงเหลือกำไรสุทธิ ................................................. 19,145,231,492 บาท
  บวก ค่าเสื่อมราคา ................................................ 13,076,982,734 บาท
  บวก ค่าใช้จ่ายอื่น (เป็นดอกเบี้ยเกือบทั้งหมด) ......... 9,479,073,758 บาท
  บวก ภาษีเงินได้จากส่วนแบ่งผลกำไรในบริษัทย่อย .... 642,010,811 บาท
  หัก รายได้ส่วนแบ่งผลกำไรในบริษัทย่อย ................ 2,140,036,035 บาท
  หัก ดอกเบี้ยรับ .......................................................... 830,017,725 บาท
  หัก tax shield จากดอกเบี้ยจ่าย (ดอกเบี้ยจ่าย x 30%) 2,843,722,127 บาท

  ดังนั้น กำไรจากการดำเนินงานสุทธิหลังภาษี (NOPAT) = 36,529,522,907 บาท

  2. หาค่า เงินลงทุน (Invested Capital) หรือเป็นการหาค่าเงินลงทุน(เงินของผู้ถือหุ้นและเจ้าหนี้)
  ที่ทำให้เกิดธุรกรรมของกิจการ จึงไม่รวมเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น และไม่รวมหนี้สินที่ไม่มีต้นทุน

  สินทรัพย์รวม ...................................................... 832,086,128,975 บาท
  หัก เงินสด ........................................................... 22,617,048,415 บาท
  หัก เงินลงทุนระยะสั้น ............................................ 8,987,109,782 บาท
  หัก หนี้สินหมุนเวียน เจ้าหนี้ค่าไฟฟ้า ................... 15,550,946,725 บาท
  หัก หนี้สินหมุนเวียน เงินรายได้แผ่นดินค้างนำส่งคลัง .. 9,555,000,000 บาท
  หัก หนี้สินหมุนเวียน เจ้าหนี้อื่น .................................. 14,533,263,087 บาท
  หัก หนี้สินหมุนเวียน ต้นทุนการกู้ยืมค้างจ่าย ................ 3,070,079,795 บาท
  หัก หนี้สินหมุนเวียนอื่น ............................................... 7,398,323,571 บาท
  หัก หนี้สินอื่น .............................................................. 3,603,408,304 บาท

  ดังนั้น เงินที่ใช้ลงทุน (Invested Capital) = 746,770,949,296 บาท


  คำนวณผลตอบแทนต่อการลงทุน (ROIC) = 36,529,522,907 / 746,770,949,296 = 4.89%

  ตามที่มีการเสนอว่าเมื่อแปรรูปเป็น บมจ.กฟผ. แล้ว ROIC ของ บมจ.กฟผ. ควรจะเป็น 9% นั้น
  จากการคำนวณก็จะเห็นว่ามีส่วนต่าง 4.11% นี้ ซึ่งคิดเป็นเงิน 30,679,862,529 บาท
  แล้วเงินจำนวนนี้จะมาจากไหนเพื่อทำให้ ROIC = 9%

  จะมาจากการที่ บมจ.กฟผ.สามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหรือ?
  เงินส่วนต่าง 30,679 ล้านบาทคิดเป็น 17.15% ของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของปี 2545
  (178,901,495,782 ล้านบาท) บมจ.กฟผ. สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ถึง 17.15% ในปีนั้นหรือ?

  หรือจะมาจากการขึ้นราคาค่าไฟฟ้า? รายได้จากการขายพลังงานในปี 2545 = 207,198,062,905 บาท
  ซึ่งก็หมายความว่า บมจ.กฟผ.ต้องขึ้นราคาค่าไฟฟ้าถึง 14.81% เพื่อให้ได้เงินอีก 30,679 ล้านบาท(เอาไปให้ใคร?)

  หรือว่ารัฐบาทจะเอาเงินภาษีมาอุดหนุนส่วนต่างนี้?

  หรือว่ารัฐบาลจะเอาเงินกำไรจากหวยมาอุดหนุนส่วนนี้?


  คุณพอมองเห็นช่องทางหรือเปล่า ช่วยบอกที

  จากคุณ : double agent - [ 19 มี.ค. 47 09:03:42 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม

l>
 • PANTIP.COM : N6108633 เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ค่ะ แย่จัง เพิ่งไปตรวจมา [] {หากระทู้คล้ายๆกัน}
 • PANTIP.COM : A5012084 ใครเคยดู AMERICAN PSYCHO เวอร์ชั่นที่ไม่เซ็นเซอร์บ้าง มันแรงอย่างที่เขาว่ากันมั้ย [] {หากระทู้คล้ายๆกัน}
 • PANTIP.COM : K6072556 อยากทราบครับ จบสื่อสารมวลชน แล้วทำงานอะไรได้บ้าง [] {หากระทู้คล้ายๆกัน}
 • PANTIP.COM : X4899483 ไฝ....ในที่ลับ [] {หากระทู้คล้ายๆกัน}
 • PANTIP.COM : R3347554 ทำไมสระว่ายน้ำราคาแพงจัง บ้านใครมีบ้างครับ [] {หากระทู้คล้ายๆกัน}
 • PANTIP.COM : R3958692 ปรึกษาเรื่องแผ่นพื้นซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับสร้างบ้านครับ [ที่พักอาศัย] {หากระทู้คล้ายๆกัน}
 • K2405663 ช่วยแนะนำนิยายของคุณ โสภาค สุวรรณ ให้หน่อยซิครับ.... [หนังสือ-การประพันธ์] {หากระทู้คล้ายๆกัน}
 • PANTIP.COM : D5757683 ซอสหอยนางรมยี่ห้อนี้อร่อยมากครับ [การทำอาหาร] {หากระทู้คล้ายๆกัน}
 • PANTIP.COM : K5915528 though ที่วางอยู่ท้ายประโยค แปลว่าอะไรครับ? [] {หากระทู้คล้ายๆกัน}
 • PANTIP.COM : L4969160 "ขี้ไคล" จะขจัดออกจากร่างกายด้วยวิธีไหนบ้างคับ [สุขภาพกาย] {หากระทู้คล้ายๆกัน}
 • l>  mobile = False