◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


    มันกำลังจะกลืนทั้งประเทศ

    อีกหน่อยตระกูลนี้(...)มันจะกลืนพวกเราทั้งประเทศ...ทุกๆธุรกิจจะมีตระกูลนี้ถือหุ้นอยู่ด้วยทั้งนั้น..มันอะไรกันนี่...

    จากคุณ : ทนไม่ได้ (ผู้แว่ะมาเยือน) - [ 29 ก.พ. 47 15:44:56 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม