◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  อะไรคือเหตุผลที่แท้จริงเรื่องการแต่งตั้งสังฆราชซ้อนกัน2องค์!!!

  ผมไม่ใช่ลูกศิษย์หลวงตาบัวหรอกน่ะครับ....และก็ไม่เคยจาบจ้วงสมเด็จเกี่ยวด้วย.ผมไหว้ทุกคนที่ปฏิบัติดี แม้นแต่แม่ชีหรือฆราวาสธรรมดา.

  เพียงแต่สงสัยว่าทำไมพระเถระผู้ใหญ่(ขนาดนั้น)บางท่าน....ถึงไม่ทักท้วงฝ่ายการเมืองที่เข้ามาแทรกแซง"แต่งตั้ง"พระสังฆราชองค์ที่2 ในขณะที่พระสังฆราชองค์ปัจจุบันท่านก็ยังทรงพระชนม์ชีพอยู่!!!และโปรดอย่าลืมว่าพระสังฆราชองค์ปัจจุบันนี้เป็น"สุปฏิปันโน"ที่ได้รับความเคารพอย่างสูงสุดจากพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จย่าของเรา-ท่านทั้งหลาย.....มันมีความจำเป็นอะไรถึงขนาดจะต้อง"ลุกลี้ลุกลน"แต่งตั้งสังฆราชซ้อนกันขึ้นมา.ถ้าจะอ้างเรื่องสุขภาพของท่านด้วยเจตนาจะแบ่งเบาภาระให้ท่านก็ควรถวายความเห็นต่อท่านให้เข้าใจแจ่มแจ้งและ"สมควรอย่างยิ่ง"ที่จะถามความเห็นและข้อชี้แนะจากสำนักพระราชวัง.....

  .......เรื่องนี้มีความไม่ปกติอยู่ในหลายๆอย่าง.......

  .......ชาวพุทธต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นพิเศษ.....

  .......เป็นความจริงที่พระธรรมเป็นอกาลิโก ไม่สลายไปตามกาลเวลา ไม่มีใครทำลายได้. เป็นความจริงตามธรรมชาติที่ไม่มีใครสร้าง พระพุทธเจ้าท่านทรงค้นพบและเมตตาถ่ายทอดมากว่า2000ปี.... แต่!!!ถ้าเปลือกหรือกระพี้(พระวินัยและคัมภีร์)ถูกทำลายอย่างรุนแรง กุลบุตร-กุลธิดาในอนาคตกาลภายภาคหน้าย่อม"ยากอย่างยิ่ง"ที่จะรู้เห็นธรรมได้ด้วยตนเอง.....ผมกังวลตรงนั้น.


  จากคุณ : ตรงประเด็น - [ 11 ก.พ. 47 00:17:13 A:202.183.135.60 X: ]

 
 กระทู้ยอดนิยม