◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ++ อย่าแก้ปัญหาแบบเมาหมัด (ตอนจบ)

  นสพ.สยามรัฐ คอลัมน์ คิดระหว่างวัน - 3/2/2547

  การระบาดของโรคไข้หวัดนกในปี 2547 เกิดขึ้นในหลายประเทศ ในประเทศเวียดนาม พบไข้หวัดนกไวรัส H5N1 มีการทำลายสัตว์ปีกไปประมาณ 10 ล้านตัว พบผู้ป่วย 15 คน และเสียชีวิต 8 คน, ประเทศญี่ปุ่น ที่เมืองยามา..ชิ พบไวรัส H5N1 ทำลายไก่ประมาณ 2 ล้านตัว,

  กรุงพนมเปญ กัมพูชา พบไวรัส H5N1 ทำลายไก่ ไม่ทราบจำนวน, บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ไวรัส H5N1 ฆ่าไก่ประมาณ 10 ล้านตัว, เวียงจันทน์ ประเทศลาว พบไวรัส H5N1 ทำลายไก่ไม่ทราบจำนวน, ประเทศปากีสถาน พบไวรัส H7N9 ทำลายไก่ไปจำนวนหนึ่ง,ประเทศจีน ในมณฑลกวางสี, หูเป่ย และหูหนาน พบไวรัส H5N2 ทำลายไก่และเป็ดไปประมาณ 15,000 ตัว

  สำหรับประเทศไทย การตรวจในห้องปฏิบัติการเบื้องต้นพบว่า ไก่เป็นอหิวาห์และโรคหลอดลมอักเสบ เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทำให้ไก่มีอาการป่วย แต่ต่อมาตรวจพบไก่ส่วนใหญ่ติดไข้หวัดนก ไวรัส H5N2 ซึ่งเป็นไวรัสที่ไม่แพร่กระจายไปสู่คน ล่าสุดมีการตรวจพบไวรัส H5N1 ซึ่งติดต่อสู่คน ทำให้มีคนป่วยและตายไปแล้วประมาณ 3 คน

  เนื่องจากการเกิดโรคระบาดในไก่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการแพร่ระบาดในสัตว์ปีกที่กระจายพื้นที่ติดต่อกันไปหลายจังหวัด ประกอบกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐทุกระดับมีความประมาทในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยคิดเอาเองว่า สามารถที่จะควบคุมและจำกัดพื้นที่ไม่ให้แพร่กระจายในวงกว้างได้

  แต่เมื่อลงมือปฏิบัติในพื้นที่ของการแพร่ระบาดแล้ว กลับพบว่า ทางการไม่ได้มีมาตรการและงบประมาณรองรับอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ และยังไม่ได้มีการประสานงานในภาครัฐกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคเอกชนอย่างใกล้ชิด ทั้งๆ ที่สถานการณ์การแพร่ระบาดมีความรุนแรงขึ้นเป็นลำดับ

  ขณะเดียวกันกับที่กรมปศุสัตว์ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีทักษะเพียงพอที่จะสามารถใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการพยากรณ์โรคระบาด และเป็นผลทำให้เมื่อทราบถึงวิกฤตการณ์โรคระบาดอย่างเป็นที่ยืนยันจากทุกฝ่ายแล้ว ทางการก็ยังไม่สามารถอธิบายถึงข้อมูลประกอบกับข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้กับสาธารณชนได้เข้าใจเป็นที่กระจ่างชัดได้

  บทเรียนครั้งนี้ จึงมีสาเหตุประการสำคัญมาจาก “ความประมาท” และประเมินสถานการณ์วิกฤติต่ำกว่าความเป็นจริง

  รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ จึงถูกสังคมประเมินการทำงานว่า “สอบตก” ในสายตาประชาชน ???

  ดุสิต ศิริวรรณ

  จากคุณ : ประชาชนคนหนึ่ง - [ 3 ก.พ. 47 10:54:31 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม