◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  นี่หรือมาตรฐานนักการเมืองไทย?

  นสพ.สยามรัฐ คอลัมน์ คิดระหว่างวัน / 17/12/2003
  เมื่อเร็วๆ นี้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวบรรยายในการสัมมนาเรื่อง “ชะตาชีวิตคนไทย…ใครกำหนด” ซึ่งจัดโดยคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า ...การใช้ระบบทุนนิยมผูกขาดและวัฒนธรรมซีอีโอ โดยเอาคำว่า “เอื้ออาทร” มาบังหน้า แท้จริงแล้วกำลังทำลายกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลในสังคมออกไปอย่างสิ้นเชิง ระบบราชการกลายเป็นเครื่องมือที่ตอบสนองอำนาจทางการเมืองเท่านั้น รวมไปถึงสื่อมวลชนที่ต้องเผชิญกับอำนาจรัฐ และอำนาจทุนที่ทำให้การตรวจสอบถ่วงดุลทำได้ยาก

  “เคยไปสัมมนากับสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย มีสื่อมวลชนคนหนึ่งบอกว่า สื่อมวลชนควรจะทำหน้าที่เป็นหมาเฝ้าบ้านหลายตัว แต่อาจจะเป็นได้เพียงหมาละครสัตว์ ที่แค่กระดิกนิ้ว ก็พร้อมจะตีลังกาแล้ว”

  นายอภิสิทธิ์ ยังกล่าวต่อไปอีกว่า ปัญหาการผูกขาดจากทุนนิยมจะกลายเป็นประเด็นปัญหาไปเรื่อยๆ เพราะวัฒนธรรมซีอีโอทำให้คนคิดแต่เรื่องของผลสัมฤทธิ์ของงานโดยไม่คำนึงถึงกระบวนการ แนวคิดของผู้นำประเทศในวันนี้ไม่มองประชาชนคนไทยในฐานะมนุษย์มีศักดิ์ศรี รัฐบาลไม่สนับสนุนให้ประชาชนดำรงชีวิตอย่างพอเพียง แต่ต้องการให้ประชาชนรู้สึกว่าต้องไขว่คว้าจากการกระตุ้นโดยระบบทุนนิยมผูกขาด ระบบบริโภคนิยมและต้องไปแบมือขอจากรัฐ เพื่อให้รัฐเป็นผู้อุปถัมภ์ กรณีการขึ้นทะเบียนคนจน ก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่ผู้มีอำนาจเฉพาะซีอีโอเท่านั้นจะอุปถัมภ์คนที่มาลงทะเบียนแลกเปลี่ยนกับคะแนนเสียง ดังนั้นให้รอดูว่าฐานข้อมูลนี้ จะถูกนำไปใช้ในทางการเมืองหรือไม่...”

  นายอภิสิทธิ์ก็คงจะเป็นนักการเมืองไทยอีกคนหนึ่งที่คิดวนเวียนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของนักการเมืองไทยส่วนใหญ่ ซึ่งมักจะไม่มองทะลุให้เห็นถึงแก่นแท้ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยว่า เป้าหมายที่แท้จริงแล้วนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกระบวนการทางประชาธิปไตยแต่เพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับความผาสุกของประชาชนส่วนใหญ่ รวมทั้งความมั่นคงของชาติเป็นเป้าหมายสำคัญ

  เพราะฉะนั้นนักการเมืองไทยจำนวนมากที่ผ่านมาในอดีต จึงไม่สนใจถึงความผาสุกของประชาชนส่วนใหญ่ที่จะสามารถจับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม ที่ผ่านมาก็ดีแต่พูดปาวๆ ไปวันๆ หนึ่ง เช่น “พวกกระพ๊มมาจากการเลือกตั้ง”, “พวกกระพ๊มทำเพื่อประชาชนส่วนใหญ่... แต่ก็ไม่ได้บอกว่าทำอะไรไปบ้าง” เป็นต้น

  การที่นายอภิสิทธิ์พูดถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนถูกละเมิดโดยผ่านความเห็นชอบจากเสียงข้างมาก ประชาชนจะทำอย่างไร ? นี่ก็เป็นอีกคำพูดประโยคหนึ่งที่ประชาชนผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอาจย้อนถามนายอภิสิทธิ์ว่า แล้วตอนพวกคุณเป็นรัฐบาลได้ออกกฎหมายฟื้นฟูเศรษฐกิจ 11 ฉบับ จนถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างยับเยิน รวมทั้งการปล่อยให้องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) ขายสินเชื่อที่เป็นทรัพย์สินของคนไทยให้กับ “อีแร้งต่างชาติ” เป็นส่วนใหญ่อย่างมีเลศนัยท่ามกลางความกังขาของคนไทยทั้งชาติ

  นักการเมืองอย่างนายอภิสิทธิ์เคยคิดถึงการที่ประชาชนถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพในเรื่องเหล่านี้อย่างไรหรือไม่ ?

  ผมจึงไม่แปลกใจที่เคยมีนักการเมืองบางกลุ่มบางพวกนำ “งูเห่า” มาผสมพันธุ์ แล้วกลายพันธุ์เป็น “สัตว์ประหลาดพันธุ์ใหม่” จนไม่สามารถให้คำนิยามที่เข้าใจในความหมายว่าเป็นสัตว์ประเภทใดได้ ???
  โดย ดุสิต ศิริวรรณ

  จากคุณ : ประชาชนคนหนึ่ง - [ 17 ธ.ค. 46 15:14:04 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม