◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ...ให้ ทาน ปัน เผื่อ..."จงให้เถิด" แต่อย่าลืมถาม.....

  ...ให้ ทาน ปัน แบ่ง...
  จงให้เถิด แต่อย่าลืมถาม

  สงสารจึงหว่านให้...................... ของตน
  มีเผื่อจึงดังคน.......................... เด่นได้
  คนรับเนื่องอับจน....................... วัตถุ
  การเผื่อปันแบ่งใช้...................... แบ่งชั้นด้วยไหม

  ฝันถึงวันหนึ่งนั้น........................ เสมอกัน
  คนแบ่งเหลือเจือจาน................... ร่วมให้
  โดยเหตุเพื่อเติมฝัน..................... ผองเพื่อน
  มิใช่ดุจคนให้............................ ดั่งท้าวเทวดา

  การให้จึงดุจด้วย......................... สองคม
  คมหนึ่งแบ่งคนจม........................ ข่มหน้า
  อีกคมช่วยคนสม......................... ความขัด
  มีแก่ใจมิตรข้า........................... โปรดให้สิทธิคน

  ส่งผ้าอาจหมดม้วย...................... ผ่านปี
  ปีใหม่ทานอีกที.......................... เท่ห์ล้น
  ทำดีย่อมเกิดดี........................... เห็นอยู่
  ดีที่สุดอย่าปล้น.......................... ค่าเนื้อใจคน

  อุปถัมป์ทำเผื่อด้วย....................... เมตตา
  พระท่านอนุโมทนา...................... เร่งด้น
  อุปถัมป์ทำราคา......................... คนต่าง
  ระบบจริงแบ่งปล้น....................... สุกรให้ไก่ไม่มา

  ให้เถิดจงหัดให้ั........................... จากใจ
  ให้เผื่อจงฝึกใจ........................... เร่งกล้า
  ให้เขาจากเราไหน........................ สูงต่ำ
  ให้สัตย์จริงผองข้า........................ จ่งให้เขาสูง

  การศึกษานั่่นด้วย........................ ทางดี
  โอกาสวาดหวังมี......................... ขอบรุ้ง
  ยามเขาเหนื่อยจงวี....................... พัดผ่อน
  แลแผ่ทางผ่านคุ้ง....................... ยื่นให้สะพานธรรม


  Copyright 2003 เพียงดิน
  All rights reserved.

  จากคุณ : piangdin - [ 14 ธ.ค. 46 18:15:41 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม