◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  คนไทยยอมอยู่กลุ่มผู้นับถือพุทธเถรวาทที่มีไม่ถึง 3%ทั่วโลก เช่นเดียวกับที่เรายอมเป็นชาติสุดท้ายที่จะให้มีการพนันถูกกฎหมาย

  ผมเป็นพุทธมามกะ โดยใช้ทั้งปัญญาและศรัทธา

  เพราะพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์สามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์หรือความเป็นไปได้ทางวิทยาศาสตร์ ผมถึงยอมรับ

  ผมศรัทธาในไตรสรณคม ผมเชื่อว่า สัจธรรมหรือ "ความจริงแห่งจักรวาล" มีอยู่จริง ผมเชื่อมั่นในศักยภาพและความใฝ่ดีของมนุษย์ อันจะทำให้เข้าถึง "ความจริง" และ "ความสูงส่ง" ได้

  แต่ผมไม่เชื่อว่า มนุษย์ลุ่มหลงมัวเมาไม่เป็น

  ผมไม่เชื่อว่า สัจธรรมต้องมองเห็นผ่านชนหมู่มาก หรือต้องมองเห็นโดยชนหมู่น้อย

  ผมไม่เชื่อว่า ประเทศอภิมหาอำนาจทั้งหลาย ที่หลายคนช่วยกันสรรเสริญเยินยอหรือเทิดทูนนั้น จะเจริญจะศิวิไลซ์จริง

  ผมไม่เชื่อว่า เงินซื้อทุกอย่างได้ หรือแก้ปัญหาทุกอย่างได้

  และผมไม่เชื่อว่า จะไม่มีใครคิดเหมือนผม

  จากคุณ : Hypoentropic - [ 2 ธ.ค. 46 20:45:45 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม