◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ... คำถามเกี่ยวกับอาหาร GMO ที่ทักสินควรจะรู้คำตอบดี.....

  Question: มีอาหาร GMO กี่ชนิด ในท้องตลาด เวลานี้?
  Answer:อย่างน้อย 35 ชนิด ตามที่ได้มีการจดทะเบียนไว้กับ:
  *FDA[Food and Drug Administration] ของสหรัฐ
  *EPA[Environmental Protection Agency] ของสหรัฐ
  *USDA[US Department of Agriculture] ของสหรัฐ

  Q:การตัดต่อพันธุกรรม แทบจะไม่แตกต่างไปจาก การผสมพันธุ์ แบบข้ามสายพันธุ์ มิใช่หรือ?
  A. แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง เพราะการผสมข้ามพันธุ์สัตว์หรือพืช ทำได้เฉพาะที่มีสายพันธุ์ใกล้เคียงกันเท่านั้น
  แต่การตัดต่อพันธุกรรม(GMO) เป็นการใช้ยีน(gene) ต่าง
  ชนิดของพืชและสัตว์ อีกทั้งของมนุษย์ ใส่เข้าไป เช่น:

  *การเอา gene ของปลา ใส่เข้าไปในมันฝรั่ง
  *การเอา gene ของมนุษย์ ใส่เข้าไปในยาสูบ
  *การเอา gene ของเชื้อแบคทีเรีย ใส่ในข้าวโพด
  *การเอา gene ของเชื้อไวรัส ใส่ในแตง หรือผลไม้
  เป็นต้น

  Q.อาหาร GMO สามารถแก้ปัญหาความอดอยากในโลกได้ ไม่ใช่หรือ?
  A.ไม่ได้ เพราะปัญหาความอดอยาก ไม่ได้เกิดเพราะโลก
  ขาดอาหาร
  ประชากรของโลก 800 ล้านคน ที่เป็นโรค
  ขาดอาหาร เพราะพวกเขาไม่สามารถเข้าถึงแห่งอาหารได้
  ต่างหาก
  เช่น
  1 ไม่มีเงินซื้อ
  2 ขาดที่ดินเหมาะสำหรับการเพาะปลูกพืชกินได้

  ตรงกันข้าม บริษัทไบโอเทคทั้งหลาย ต่างป้องกันไม่ให้เกษตรกรใช้เมล็ดพืชเพาะพันธุ์ในรุ่นต่อๆ ไป จะต้องซื้อ
  เมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่จากบริษัท เท่านั้น

  นอกจากนี้ พืช GMO ส่วนใหญ่ที่มีอยู่ มุ่งหวังไปที่ฟาร์ม
  ขนาดใหญ่ ในประเทศที่พัฒนาแล้ว เพื่อผลิตกำไร

  พืช GMO ยังจะทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพ ลดน้อยลง
  และทำให้การใช้สารเคมี ที่เป็นภัยต่อระบบนิเวศวิทยา เพิ่ม
  ขึ้นอีกด้วย
  --------------------

  นี่คือส่วนน้อยนิด ของข้อมูลเกี่ยวกับ GMO
  ส่วนประโยชน์
  และอันตรายอื่นๆ นั้น
  น่าจะมีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง

  ก่อนที่จะอนุญาต ให้พืช GMO ทะลักเข้ามาในประเทศไทย

  จริงไหมครับ???

  จากคุณ : คนเมืองคิ่น - [ 2 ธ.ค. 46 14:26:18 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม