◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  จากคำพูด “อภิสิทธิ์” เจ้าพ่อบ่อนเถื่อน หวยเถื่อน โต๊ะพนันบอลเถื่อน ฯลฯ จะแห่ลงคะแนนให้ปชป.หรือไม่ ?

  การที่นายอภิสิทธิ์ออกมาคัดค้านการเปิดบ่อนถูกกฎหมาย โดยอ้างหลักธรรมของพุทธศาสนา และยังพยายามโน้มน้าวมติมหาชนด้วยการพยายามบอกว่าถ้าเห็นด้วยกับเค้าก็ให้ลงคะแนนเลือกพรรคประชาธิปัตย์ ถ้าไม่เห็นด้วยก็ลงคะแนนให้พรรคไทยรักไทย ถ้าพิจารณาอย่างหยาบๆก็อาจมีความเห็นคล้อยตาม แต่ถ้าพิจารณาให้ลึกซึ้งแล้ว ก็มีข้อน่าพิจารณาดังนี้ :-

  (1) การเล่นการพนันตามบ่อนเถื่อนในประเทศ และตามบ่อนนอกประเทศบริเวณรอบชายแดนมีอยู่แล้ว ถึงรัฐบาลนี้ไม่เปิดให้ถูกต้องตามกฎหมายก็มีคนเล่นอยู่ดี

  (2) ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน รายได้จากการให้มีแหล่งการพนันเถื่อนไปตกอยู่กับเจ้าของบ่อน พวกผู้มีอิทธิพล ข้าราชการที่ใช้ตำแหน่งหารายได้ในทางมิชอบ นักธุรกิจและรัฐบาลต่างชาติ ฯลฯ แต่ประเทศไทยไม่ได้อะไรจากสิ่งเหล่านี้

  (3) รัฐบาลกำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาฟังประชามติจากประชาชน ยังไม่ได้ลงความเห็นแน่ชัดว่าจะจัดให้มีโดยถูกกฎหมายหรือไม่ รัฐบาลก็ได้พูดชัดเจนว่าถ้าประชาชนส่วนใหญ่อยากให้มีก็จะดำเนินการ ถ้าไม่เห็นด้วยก็หยุด ดังนั้นการอุปโลกของนายอภิสิทธิ์ว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลจึงไม่ตรงกับข้อเท็จจริง

  (4) วัตถุประสงค์ของการเปิดอย่างถูกต้องตามกฎหมายน่าจะพูดว่าเป็นการจัดระเบียบให้เกิดความถูกต้องโดยสังคมได้ประโยชน์มากกว่า ในสมัยที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาล สิ่งเหล่านี้ก็มีปรากฎอยู่ทั่วไป อาจมากกว่าในสมัยรัฐบาลนี้ด้วยซ้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งหวยเถื่อน แต่รัฐบาลประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้จัดการปราบปรามอย่างจริงจัง แต่ในทางตรงข้าม กลับให้ความสำคัญกับการปราบปรามกิจกรรมผิดกฎหมายน้อยมาก นอกจากนี้ก็ยังไม่มีทางออกที่เป็นรูปธรรมว่าถ้าจะปราบปรามให้ได้ผลจริงจังจะต้องทำอย่างไร

  (5) ประเทศต้องเสียทรัพยากรและบุคคลากรไปเป็นอันมากในการจัดการกับปัญหาเหล่านี้ รวมทั้งงบประมาณ กำลังเจ้าหน้าที่ ฯลฯ แทนที่จะใช้สิ่งเหล่านั้นไปในสิ่งที่สำคัญและมีประโยชน์ต่อประชาชนมากกว่า เช่นการปราบปรามโจรผู้ร้าย การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ฯลฯ

  นอกจากนี้นายอภิสิทธิ์จึงไม่มีความชอบธรรมในการอ้างว่าผิดหลักศาสนา เพราะตอนสมัยที่พรรคตนเองเป็นแกนนำรัฐบาลก็ไม่ได้คิดจรรโลงศาสนาอย่างเป็นรูปธรรมแต่อย่างใด แต่กลับปล่อยให้กิจกรรมที่ผิดศีลธรรมและศาสนาเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ด จนมาถึงรัฐบาลนี้ที่เห็นความสำคัญของปัญหาที่ต้องตัดสินใจทำอย่างใดอย่างหนึ่งโดยให้สังคมส่วนใหญ่ได้ประโยชน์และสามารถควบคุมให้อยู่ภายใต้กฎหมายได้ในระดับหนึ่ง

  ถ้านายอภิสิทธิ์จะพยายามอ้างข้อมูลด้านเดียวโน้มน้าวให้สุจริตชนที่ไม่เห็นด้วยกับการทำกิจกรรมใต้ดินให้มาอยู่บนดินโดยให้คนเหล่านั้นหันมาเลือกพรรคประชาธิปัตย์ ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับนายอภิสิทธิ์จะอ้างบ้างได้หรือไม่ว่าถ้าผู้ใดที่ไม่พอใจกับท่าทีและการไม่เอาจริงเอาจังในการจัดการกับปัญหาหวยเถื่อน บ่อนเถื่อน โต๊ะพนันบอลเถื่อน การปราบปรามยาเสพย์ติด การปราบปรามน้ำมันเถื่อน ฯลฯ ในสมัยที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาล ก็จงขอให้เลือกพรรคไทยรักไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้า ?

  ถ้าเป็นเช่นนี้ก็กลัวว่าพรรคประชาธิปัตย์จะต้องแพ้ราบยิ่งกว่าที่ประเมินกันไว้ เพราะประชาชนได้เห็นกันชัดแจ้งแล้วว่าที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลมา 2 สมัย ได้ทิ้งปัญหาเหล่านี้ให้สะสมมามากแค่ไหน ที่แน่ๆก็จะมีพวกเจ้าพ่อธุรกิจเถื่อนๆทั้งหลายที่พร้อมจะทุ่มสุดตัวลงคะแนนให้พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งอาจหมายรวมถึงการระดมทุนของเจ้าของธุรกิจเถื่อนๆและธุรกิจผิดกฎหมายทั้งหลายเพื่อซื้อเสียงให้เลือกพรรคประชาธิปัตย์ด้วยซ้ำ เพราะเล็งเห็นอยู่แล้วว่าถ้าพรรคไทยรักไทยได้เป็นรัฐบาลต่อไป พวกเค้าก็จะหากินได้ยากลำบากยิ่งขึ้นทุกที

  จากคุณ : agrotech - [ 1 ธ.ค. 46 22:16:56 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม