◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  สุขวิช รังสิตพล ไม่ใช่คนคดโกง????

  •• นามแฝง ชวนชื่น ตั้งงี่ใช้ ที่ไม่ว่า อดีตรองนายกรัฐมนตรี/อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อักษรย่อ ส. หรือ ผ. ผู้เป็น ภรรยา เลือกใช้เป็นชื่อ บัญชีรับเงิน ที่เปิดไว้ ณ ธนาคารเอเชีย สาขาบางรัก นอกจากจะเป็น อารมณ์ขัน แล้วในอีกมุมมองหนึ่งยังพิจารณาได้ว่าเป็น การแก้เคล็ด อีกต่างหาก งี่ใช้ แปลเป็นไทยว่า ทรัพย์สมบัติที่ได้มาด้วยความชอบธรรม และในเมื่อ ตั้ง ไม่ได้มาจาก แซ่ตั้ง ก็ควรจะแปลว่า ตั้งขึ้นมาเอง รวมความแล้ว ตั้งงี่ใช้ จึงควรจะแปลสไตล์ “เซี่ยงเส้าหลง” ได้ว่า ทึกทักเอาเองว่าเป็นทรัพย์สมบัติที่ได้มาด้วยความชอบธรรม ฮา !

  •• เป็นอันว่า ประพันธ์ คูณมี ทนายความของ ปราณีต ชัยจินดา จะยื่นฟ้อง ส. ให้ จ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะ 11 ล้านบาท, จ่ายส่วนแบ่ง 300 ล้านบาท และ จ่ายค่าเสียหาย 10 ล้านบาท ในเวลา 14.00 น. วันนี้ วันที่ 28 สิงหาคม 2546 ในลักษณะ ฟ้องอนาถา เพื่อไม่ต้อง วางเงินต่อศาล เพราะ ทรัพย์สิน ของ ปราณีต ชัยจินดา ถูก อายัด เช้าวันพรุ่งนี้หนังสือพิมพ์ทุกฉบับคงจะ พาดหัวใหญ่ตรงกัน แน่

  •• และก็ไม่ต้องถามไถ่กันอีกต่อไปว่า ส. ในที่นี้คือ สุขวิช รังสิตพล ใช่หรือไม่ ผ. ในที่นี้คือ ผิวผ่อง รังสิตพล ใช่หรือไม่ P. S. คือชื่อภาษาอังกฤษใน นามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน อ่านว่า ผิวผ่อง สุวรรณมาศ ใช่หรือไม่

  •• อันที่จริงเรื่อง ลายเซ็นภาษาอังกฤษ ชื่อนามสกุล P. S. คู่กับ ปราณีต ชัยจินดา ในบัญชีกระแสรายวันเลขที่ 031-1-00658-3 ที่ ธนาคารนครหลวงไทย สาขาอโศก นั้น กรมสรรพากร รับรู้มาตั้งแต่เมื่อ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2542 แล้วว่าเป็น ใคร หลังจาก สงสัย จนถึงขั้นทำหนังสือ เลขที่ กค. 0804/0071 ลง วันที่ 15 มกราคม 2542 ในฐานะ หมายเรียกเอกสาร, ไต่สวนในฐานะพยาน ไปยัง ธนาคารนครหลวงไทย สาขาอโศก และได้คำตอบกลับมาในวันนั้น คำตอบ ที่ได้มาคือบัญชีดังกล่าวเปิดขึ้นเมื่อ วันที่ 12 ตุลาคม 2535 ในนาม บุคคลคนเดียว แต่เงื่อนไขสั่งจ่ายระบุไว้ว่าต้อง ลงลายมือชื่อ 2 ลายมือชื่อ ลายมือชื่อหนึ่งเห็นชัดอ่านชัดว่าเป็น ปราณีต ชัยจินดา อีกลายมือชื่อหนึ่งน่าจะอ่านได้ว่า ผิวผ่อง สุวรรณมาศ หรือไม่ “เซี่ยงเส้าหลง” ไม่แน่ใจในตัวเจ้าหน้าที่ของ กรมสรรพากร เพราะในชั้นต้นคงไม่ใช่ทุกคนหรอกที่จะรู้ว่า นามยิ่งใหญ่ นี้คือ ใคร แต่จากการร่วมมือให้ปากคำทุกครั้งโดยไม่บิดเบือนของ ปราณีต ชัยจินดาทำให้ เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรทุกระดับที่สัมผัส รับฟังและติดตาม เส้นทางเดินของเงิน ไปที่ 2 บัญชีสำคัญ ที่เป็น ปลายทางของเงิน ที่รับมาจาก บริษัทสตาร์ ปิโตรเลี่ยม รีไฟน์นิ่ง จำกัด คือบัญชี ชวนชื่น ตั้งงี่ใช้ ที่ ธนาคารเอเซีย สาขาบางรัก และที่สำคัญเป็นพิเศษคือบัญชี ผิวผ่อง รังสิตพล ที่ ธนาคารเอเซีย สาขาสุขุมวิท ที่ “เซี่ยงเส้าหลง” ลง ตัวอย่าง ให้ดูกันกระจะกระจ่างแจ้งไปแล้ว บัญชีละ 2 ใบ เมื่อวานนี้ กรมสรรพากร จึงน่าจะต้อง รู้ ว่า ผิวผ่อง รังสิตพล เข้ามามี ธุรกรรมทางการเงิน กับ ปราณีต ชัยจินดา แต่ที่ยังไม่ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ร.อ.สุชาติ เชาว์วิศิษฏ์ อดีต อธิบดีกรมสรรพากร ปัจจุบัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่ผ่านมา ไม่มีใครถาม-ก็ไม่ต้องตอบ แต่ตั้งแต่วันนี้วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปที่เกิดเป็น คดีความ เห็นทีจะต้อง เตรียมการตอบคำถามอย่างรอบคอบ เดี๋ยวจะถูกกล่าวหาว่า เลือกปฏิบัติ เพราะ ผิวผ่อง รังสิตพล คือ ภรรยา ของ ส.ส.ประเภทบัญชีรายชื่อของพรรคไทยรักไทย นาม สุขวิช รังสิตพล นั่นเอง

  •• เพราะเมื่อข้อเท็จจริงเป็นที่ประจักษ์ว่า ปราณีต ชัยจินดา เป็นเพียง ตัวแทน จึงเป็นหน้าที่ของ ตัวการ ที่จะต้อง จ่ายภาษี โดยเฉพาะใน มาตรา 61 ประมวลรัษฎากร ระบุไว้อย่างชัดเจนในลักษณะที่ว่า ผู้มีชื่ออยู่ในหนังสือนิติกรรมต้องโอนเงินได้พึงประเมินให้แก่บุคคลอื่น บุคคลผู้นั้นมีสิทธิหักเงินภาษีจากจำนวนเงินที่โอนให้แก่บุคคลอื่นตามส่วน ในกรณีนี้ ปราณีต ชัยจินดา ได้ โอนเงิน ออกไป ทั้งหมด จึงเป็นหน้าที่ของ ผู้รับโอน ที่จะต้อง รับภาระภาษี และคำว่า ภาระภาษี ไม่ใช่แค่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ เท่านั้น เรื่องใหญ่ คือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต่างหาก

  •• จริงอยู่ พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 247 ประกอบด้วย ประมวลรัษฎากร บัญญัติ ยกเว้นภาษีเงินได้ที่มีการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ - ไม่ต้องนำมาคำนวณภาษีเงินได้อีก แต่ต้องเข้าใจว่า ไม่ใช่ทุกกรณี อย่างน้อย การขายที่ดินแบ่งเก็งกำไร ตาม มาตรา 48 (4) ประมวลรัษฎากร จะต้อง นำไปรวมคำนวณเป็นภาษีเงินได้ ด้วย

  •• กรณีนี้ถ้า กำไร เท่ากับ 900 ล้านบาท ยอดเงินตัวนี้จะต้องนำไป รวมคำนวณเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ของ ตัวการ ที่มอบหมายให้ ปราณีต ชัยจินดา เป็น ตัวแทน นั่นหมายถึงต้องจ่ายใน อัตราก้าวหน้า ถึง ร้อยละ 37.5 เมื่อรวม เบี้ยปรับ, เงินเพิ่ม จนถึงบัดนี้ “เซี่ยงเส้าหลง” ยัง คิดไม่ถูก แต่ สุชาติ เชาว์วิศิษฏ์ น่าจะ คิดถูก ว่ารวมแล้ว กี่ร้อยล้านบาท กันแน่

  •• นี่เป็น เรื่องสำคัญ ที่ รัฐบาล จะต้อง ไม่เข้าเกียร์ว่าง จะต้องทำให้ประชาชนทั้งประเทศเชื่อให้ได้ว่า นักการเมืองและอภิมหาเศรษฐีเสียภาษีถูกต้องทุกบาททุกสตางค์ ทำง่าย ๆ ไม่ยากเลย

  •• จำได้ว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร พูดย้ำหนักแน่นว่า พรรคไทยรักไทยไม่ใช่เครื่องฟอกคน, รัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่เครื่องฟอกคน วานท่าน ทำให้ดูชัดเจนสักครั้ง ไม่ต้อง พูดซ้ำ อีกนะ

  •• จาก ค่าโง่ทางด่วน ผ่าน บ่อบำบัดน้ำเสีย หากนำตัวเลขมาเปรียบเทียบกันแล้วกรณี ภาษีธุรกิจเฉพาะ-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ที่พูดถึงอยู่นี้ก็นับว่า จิ๊บจ๊อย แต่อย่าลืมว่า รัฐบาลชุดนี้ ต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่า ไม่ลูบหน้าปะจมูก, ไม่เกรงใจคนกันเอง เสียบ้าง

  •• ใคร ๆ ก็รู้จัก ผิวผ่อง รังสิตพล แต่พอเอ่ยชื่อนำหน้านามสกุลเดิมก่อนแต่งงานว่า ผิวผ่อง สุวรรณมาศ อาจจะ งง ต้องขอทำหน้าที่แทน ลัดดา ไว้ ณ ที่นี้เสียหน่อยว่า ตระกูลสุวรรณมาศ นั้น ไม่ธรรมดา และอันที่จริงเป็นพี่น้องท้องเดียวกับ ตระกูลณรงค์เดช เฉพาะ ผิวผ่อง สุวรรณมาศ นี่ก็ถือเป็น น้องสาว ของ ประสิทธิ์ ณรงค์เดช, เกษม ณรงค์เดช ร่วมบิดามารดา เปี้ยน แซ่อึ้ง กับ เฮียง วีระพัฒน์ คหบดีใหญ่เจ้าของกิจการโรงเลื่อยจักรและโรงสีข้าวแห่ง จังหวัดอุบลราชธานี ที่มีบุตรรวมทั้งสิ้น 9 คน สมัยที่ประเทศไทยเริ่มบังคับใช้ นามสกุล เป็นครั้งแรกสมัย รัชกาลที่ 6 ครอบครัวนี้ตกลงใช้ว่า ณรงค์เดช และได้รับความเห็นชอบจาก ทางการ แต่ต่อมาเกิดเหตุพลิกผันเมื่อ เวลาผ่านไป 10 ปี ทางการกลับมาแจ้งว่า มีผู้ใช้นามสกุลณรงค์เดชอยู่แล้ว ขอให้ เปลี่ยนใหม่ ทางครอบครัวก็เลยตกลงเปลี่ยนเป็น สุวรรณมาศ แต่เนื่องจาก ประสิทธิ์ ณรงค์เดช, เกษม ณรงค์เดช บุตรคนที่ 3 และ 4 เห็นว่าใช้มานานแล้วจึง ไม่เปลี่ยนตาม เรื่องก็มีอยู่เท่านี้

  •• ไม่ว่าจะเป็น ผิวผ่อง สุวรรณมาศ หรือ ผิวผ่อง รังสิตพล เธอก็ไม่ต่างจาก อภิมหาเศรษฐี ทั้งหลายที่เป็น นักสะสม ข้อมูลที่ ผู้จัดการรายวัน เคยรวบรวมไว้ตั้งแต่ ปี 2540 เธอสะสม เครื่องเพชร, ชุดทับทิม, ชุดไพลิน, ชุดมุก, ชุดมรกต, ชุดทองฝังเพชร, แหวน 11 วง, สร้อยคอ 7 เส้น, จี้มุก 1 อัน, ต่างหู 5 คู่, เข็มกลัด 3 อัน, เข็มขัดทอง 3 เส้น, กระเป๋าทองคำ 1 ใบ, กระเป๋าทองคำฝังเพชร 1 ใบ, สร้อยคอทองคำโบราณ, เพชรซีกพร้อมจี้ 3 ชุด, เข็มกลัดพระรูปรวม 11 ชิ้น และ นาฬิกา CHOPARD ฝังเพชร 3 เรือน รวมมูลค่า หลายร้อยล้านบาท น่าเสียดายที่เป็น ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ เสียเลย

  •• เพราะอย่างน้อย ณ ปี 2540 สุภาพสตรีที่ชื่อ ผิวผ่อง รังสิตพล น่าจะต้อง สะสม อีกอย่าง เงิน โดยเฉพาะ เงินที่ได้รับโอน มาจาก ปราณีต ชัยจินดา (โดยการกำกับของ ผิวผ่อง สุวรรณมาศ) จากธุรกรรมที่ ทำกำไร มาจาก การขายที่ดิน ให้ บริษัทสตาร์ ปิโตรเลี่ยม รีไฟน์นิ่ง จำกัด เมื่อ ปี 2535 - 2536 บริษัทในเครือที่ สามีของเธอ ทำหน้าที่ CEO อยู่

  ที่มา :http://www.manager.co.th/Politics/PoliticsView.asp?NewsID=4615484597086

  จากคุณ : สายเป็นอาชีพ - [ 28 ส.ค. 46 23:26:52 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม