◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  สังคมไทยวันนี้...เมื่อพ่อเล้า..กับ..ผู้พิทักษ์สิทธิคนรักสบายร่วมมือกันทวงความชอบธรรมให้กับอาชีพการสำส่อนทางเพศ

  นี่เป็นกรณีตัวอย่างอีกกรณีหนึ่งที่ยืนยันได้ว่า......

  วันนี้สังคมไทยคงเดินมาถึงจุดที่ใกล้เสื่อมที่สุด.....

  + ทุกวันนี้คนไทยพิจารณาถึงสิทธิเสรีภาพส่วนตัวมากขึ้น
  แต่คนไทยไม่ยอมคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดตามมา

  อยากได้สิทธิเสรีภาพทางกาย แต่ไม่ค่อยคำนึงถึงหนทางที่จะพัฒนาจิตใจ


  จากเหตุการณืที่พ่อเล้าคนหนึ่ง ซึ่งเสียผลประโยชน์จากการทำมาหากินในธุรกิจที่เป็นวงจรอุบาทว์ออกมาเรียกร้องใช้ความหน้าด้านของตัวเอง...พยายามจะเปลี่ยนแปลงค่านิยมของสังคมให้คล้อยตาม...เพื่อต่ออายุและผลักดันให้วงจรอุบาทว์ในธุรกิจของตนกลายเป็นสิ่งที่ชอบธรรมของสังคมไป....

  * ผู้พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพของคนกลุ่มหนึ่งที่เห็นแก่ความสุขสบาย และขาดความเคารพในคุณค่าความเป็นคนของตน กำลังออกมาต่อรองให้สังคมเปลี่ยนค่านิยมเสียใหม่
  ให้สนับสนุนพฤติกรรมของกลุ่มคนที่รักแต่ความสบาย ว่าเป็นความชอบธรรมที่สังคมควรจะต้องยอมรับ *

  ข้าพเจ้าคิดว่า คนพวกนี้คือตัวอย่างของคนในประโยคข้างบน
  แต่อะไรก็ไม่ร้ายเท่า

  ที่วันนี้วันนี้เริ่มมีเสียงตอบรับจากคนหลายๆคนที่กำลังจะคล้อยตามไปการโยนหินถามทางของคน2กลุ่มดังกล่าว...

  พ่อเล้า (แม่เล้า)กับกลุ่มผู้นิยมความสบาย

  จากคุณ : เลดี้..จริงๆนะ - [ 27 ส.ค. 46 11:19:03 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม