"" * "" * ก ะ เ ท า ะ เ ป ลื อ ก ค ว า ม ยาก จ น * "" * ""

"" * "" * ก ะ เ ท า ะ เ ป ลื อ ก ค ว า ม ยาก จ น * "" * ""

อะไรคือความยากจน?
อะไรคือรากเหง้าของความยากจน?
ทำอย่างไรจึงจะแก้จนได้?

จากคุณ : ๑..๑ - [ 21 ม.ค. 46 22:10:41 A:202.133.169.96 X: ]

 
 

*** Advertisement ***


ความคิดเห็นที่ 1

ระยะหลังมีผู้บรรลุขั้นโสดาบันมาโพสบ่อยๆไม่รู้จะสนทนาด้วยยังใง

จากคุณ : ยังไม่บรรลุ - [ 21 ม.ค. 46 23:09:01 A:202.44.210.235 X:unknown ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 2

ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำยัง"ไง" ต้องหาทางปรับตัวกันไป
เพราะ .. "การฟังความคิดเห็น" .. "การเสนอความคิดเห็น" ..
และ "การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น" มันก็แตกต่างกันไป
แต่หัวใจสำคัญหนีไม่พ้น ความจริง และความมีเหตุผล


จากคุณ : ๑..๑ - [ 22 ม.ค. 46 07:33:28 A:202.133.169.127 X: ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 3

"" * "" ความยากจน "" * ""

คงมีความหมายอยู่ในกลุ่มคำเหล่านี้ .. ..
.. ยากไร้ .. ยากจนเข็ญใจ .. ยากจนข้นแค้น ..
.. อัตคัด .. ขัดสน .. ขาดแคลน .. ฝืดเคือง ..

โดยภาวะสภาพก็คือ .. ..

.. มีไม่สู้พอจะใช้สอย .. .. .. ข้อนี้ยากจนไม่มาก
.. ไร้ทรัพย์ . .. .. .. .. .. .. .. ยังพอดำรงชีวิตไปได้
.. ไม่มีอะไรจะกิน . .. .. .. .. ยากจนถึงขั้นนี้ มีชีวิตอยู่อย่างลำบาก


จากคุณ : ๑..๑ - [ 22 ม.ค. 46 07:37:34 A:202.133.169.127 X: ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 4

ไม่มีอะไรจะแก้ความยากจนได้จริงจังและตรงจุดเท่ากับ...การให้คนมีการศึกษาที่สูงขึ้น

การให้คนมีการศึกษาที่สูงขึ้นนั้น...ไม่มีอะไรที่จะได้ผลจริงจังเท่ากับ...การเพิ่มจำนวนปีของการศึกษาภาคบังคับ

ตามกฎหมายปัจจุบันมีว่า...เด็กทุกคนต้องจบถึง ม. ๓

แต่ความจริงแล้ว....โกหกทั้งเพ.....และไม่มีใครสนใจที่จะทักท้วง

ตามสถิติมีว่า...ในแต่ละปีจะมีเด็กกว่า ๑ ล้านคน..ที่ควรจะเรียนอยู่ในชั้น ม. ๑ หรือ ม. ๒ หรือ ม. ๓...แต่ไม่ได้เรียน

ไหนว่า "การศึกษาบังคับ"....ทำไมจึงไม่บังคับ...มีโรงเรียนให้เด็กเรียน ที่เด็กพอจะเดินไปได้หรือเปล่า...?

คนที่ไม่ได้เรียนก็คนในชนบทนี้แหละ....เขาด้อยการศึกษา เรียกร้องไม่เป็น...และเขาไม่รู้ว่ากฎหมายว่าอย่างไร...คนที่รู้เขาก็ไม่ยอมบอก...


จากคุณ : Khun Sanid - [ 22 ม.ค. 46 09:52:04 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 5

.. .. .. .. จาก #2
.. .. .. .. [ ไม่มีอะไรจะแก้ความยากจนได้จริงจังและตรงจุดเท่ากับ...
.. .. .. .. การให้คนมีการศึกษาที่สูงขึ้น
.. .. .. .. การให้คนมีการศึกษาที่สูงขึ้นนั้น...ไม่มีอะไรที่จะได้ผลจริงจังเท่ากับ...
.. .. .. .. การเพิ่มจำนวนปีของการศึกษาภาคบังคับ ]

ข้อความของคุณนั้น ผมขอเปรียบเทียบว่าการศึกษาเป็นหนทางแห่งความก้าวหน้า
ซึ่งผมก็เห็นด้วยในหลักการนี้ .. เป็นหนทางหนึ่งที่ลูกหลานคนจนจะก้าวเข้าไป

เมื่อเร็วๆนี้เองผมคุยกึ่งสัมภาษณ์หัวหน้างานช่างติดตั้งระบบไฟฟ้าคนหนึ่ง
ตั้งใจจะคุยเรื่องอาชีพทำนา บ้านเขาทำนาอยู่ที่สิงห์บุรี
คุยกันนานก็เลยไปถึงเรื่องต่างๆหลายเรื่อง เขาพูดถึงตัวเองให้ฟังว่า .. ..
" .. ผมเองจบแค่ ป.๗ เพื่อนอีกหลายคนในกลุ่มก็เหมือนกัน ไม่เรียนต่อเพราะไม่อยากเรียน
พวกๆผมก็ไม่มีใครเกเรนะ บ้านผมมีฐานะจะส่งเสียให้เรียนได้ไม่ลำบาก
โรงเรียนในตำบลก็มีถึง ม.๓
แต่ไม่รู้ทำไมไม่คิดเรียน เพื่อนกันที่เรียนต่อได้ไปเป็นหมอ เป็นอะไรดีๆกันหลายคน .. "

ฟังแล้วผมรู้สึกว่า นี่เป็นอุปสรรคทางการศึกษาที่เกิดจากตัวเองไม่ก้าวไป


จากคุณ : ๑..๑ - [ 22 ม.ค. 46 11:17:12 A:202.133.169.6 X: ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 6

.. .. .. .. จาก #2
.. .. .. .. [ ตามสถิติมีว่า...ในแต่ละปีจะมีเด็กกว่า ๑ ล้านคน..
.. .. .. .. ที่ควรจะเรียนอยู่ในชั้น ม. ๑ หรือ ม. ๒ หรือ ม. ๓...แต่ไม่ได้เรียน ]

ตัวเลขของคุณ "กว่า ๑ ล้านคน" เอามาจากไหน
หรือคาดคะเนมาอย่างไร ให้รายละเอียดได้ไหมครับ


จากคุณ : ๑..๑ - [ 22 ม.ค. 46 12:30:30 A:202.133.169.197 X: ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 7

ผมไม่ทนรอคำตอบแล้วครับ !!!
ผมไปดูข้อมูลที่ สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ตัวเลขเป็นดังนี้ .. ..
ณ ธ.ค. 2544 จำนวนประชากรทั้งประเทศ 62,308,887 คน

ช่วงอายุ .. 9 - 12 ปี .. .. .. 968,136 .. คน
ช่วงอายุ .13 - 16 ปี .. .. .. 895,483 .. คน
.. ในช่วงอายุ 8 ปี รวม .. 1,863,619 .. คน
.. เฉลี่ยปีละ .. .. .. .. .. .. 232,700 .. คน

ดังนั้น เด็กวัยเรียน ม.1 ในปี 2544 มีจำนวนประมาณ 232,700 คนทั้งประเทศ
ผมประมาณว่าในปัจจุบัน มี นร.ประมาณ 10% ไม่ได้เรียนต่อ ม.1 ด้วยสาเหตุต่างๆ


จากคุณ : ๑..๑ - [ 22 ม.ค. 46 16:32:03 A:202.133.170.170 X: ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 8

ขออภัย ข้อมูลตามที่ผมลงไว้ใน #7 ผิดพลาดเอง
ผมไปตรวจทานดูใหม่ที่ถูกต้องเป็นดังนี้
อายุ ๑๓ ปี .. .. 895,483 คน
อายุ ๑๔ ปี .. .. 892,624 คน
อายุ ๑๕ ปี .. .. 927,070 คน
อายุ ๑๖ ปี .. .. 970,923 คน
ขอโทษทีเกือบพาเข้าป่าเสียแล้ว !!!

ดังนั้น เด็กวัยเรียน ม.1 ในปี 2544 มีจำนวนประมาณ 895,500 คนทั้งประเทศ
ผมประมาณว่าในปัจจุบัน มี นร.ประมาณ 10% ไม่ได้เรียนต่อ ม.1 ด้วยสาเหตุต่างๆ


จากคุณ : ๑..๑ - [ 23 ม.ค. 46 09:26:03 A:202.133.169.28 X: ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 9

คุณ ๑..๑

ผมจะลองคิดเลขให้คุณดู.....

คุณว่า....(มีคนไทย)เฉลี่ยปีละ .. .. .. .. .. .. 232,700 .. คน

ตีเสียว่า.....คนไทยมีอายุ...1 ขวบ, 2 ขวบ, 3 ขวบ ...ถึง 80 ขวบ

232,700 X 80 =18,616,000 คน

...ไหนว่าคนไทยมีประมาณ.... 62 ล้านคน?


จากคุณ : Khun Sanid - [ 23 ม.ค. 46 09:26:36 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 10

ผมแก้ไขให้ใน#8 แล้ว บังเอิญส่งเข้ามาแทบพร้อมกัน
9.26.03 กับ 9.26.36 ผมไวกว่า 33 วินาที


จากคุณ : .. - [ 23 ม.ค. 46 11:54:48 A:202.133.170.18 X: ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 11

ความยากจน ในระดับปรมัตถ์ คือความไม่รู้จักพอ

จากคุณ : Hypoentropic - [ 23 ม.ค. 46 19:44:03 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 12

** ความยากจน ** เป็นผลพวงของความอ่อนด้อย ในการดำรงชีวิตและทำมาหากิน
ในระบบเศรษฐกิจที่บีบคั้นมากขึ้นเรื่อยๆอันเป็นผลมาจากการแข่งขันกัน

การแข่งขันเกิดขึ้นทุกวินาที ตลอดมาและตลอดไป ตราบใดที่
.. คนมีความต้องการ .. .. ก็จะมีการแข่งขันกันเสนอสิ่งต่างๆมาสนอง
. . . . . . . . . . . . . . . . ทังในรูปสินค้า / บริการ / ลิขสิทธิ์
.. คนมีการเลือกซื้อ .. ... ก็จะมีการแข่งขันกัน
. . . . . . . . . . . . . . . . ทั้งด้านราคา / คุณภาพ / ความรวดเร็ว

*** การแข่งขัน จะคงอยู่นิรันดร ***
ในโลกของการแข่งขัน ผู้แพ้ไม่เคยยากจน
สำหรับผู้ที่รู้จักการแข่งขัน โอกาสย่อมมีให้อยู่เสมอ

แต่ผู้ที่ไม่มีวิญญาณของการแข่งขันและผู้อ่อนแอ ..
คงเป็นกลุ่มที่หนีไม่พ้นความยากจน


จากคุณ : ๑..๑ - [ 23 ม.ค. 46 21:53:44 A:202.133.170.215 X: ]
 
 กระทู้ยอดนิยม

ต้องการแตกประเด็นจากกระทู้เดิมคลิกที่นี่
ความคิดเห็น :
ชื่อ / e-mail : ตรวจสอบสถานะของ member ที่นี่
ไฟล์ประกอบ : ( gif, jpg, png, mid, wav, mp3, wma, swf )
 
PANTIP Toys