◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


    ถ้าทักษิณชวนคุณร่วมหุ้นทำธุรกิจร่วมกัน คุณจะยินดีไหมหลังจากที่คุณรู้เบื้องหลังเขาแล้วว่าชอบมีพฤติกรรมไม่ซื่อต่างๆอย่างกา

    ถ้าทักษิณชวนคุณร่วมหุ้นทำธุรกิจร่วมกัน คุณจะยินดีไหมหลังจากที่คุณรู้เบื้องหลังเขาแล้วว่าชอบมีพฤติกรรมไม่ซื่อต่างๆอย่างเช่นการซุกหุ้นเป็นต้น

    จากคุณ : กลต - [ 24 พ.ย. 45 20:17:34 A:202.133.171.17 X: ]

 
 กระทู้ยอดนิยม