◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


    หากตรวจทุจริตก.เกษตรแล้วก็ช่วยตรวจการใช้จ่ายเงินกู้ต่างประเทศที่กู้มากระตุ้นเศรษฐกิจ เมื่อรบ.ที่แล้วด้วยว่าได้ผลตามเป้า

    ช่วยติดตามกระตุ้นด้วย หลายสตางค์อยู่ เรื่องนี้เกิดก่อนรบ.นี้

    จากคุณ : A - team - [ วันลอยกระทง 21:52:28 A:203.152.23.70 X: ]

 
 



กระทู้ยอดนิยม