◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ดบ.ลดอีกแล้ว ... ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ อย่าชะล่าใจ ต้องเร่งส่งออกเถอะครับ

  ตอนนี้ธนาคารปรับลดดอกเบี้ยอีก ๐.๒๕ บาท ... ธนาคารมีสภาพคล่องสูงกว่า ๖๐๐,๐๐๐ ล้านบาท
  แสดงว่าธนาคารไม่สามารถปล่อยเงินกู้ได้ สะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจยังมีความเสี่ยงอยู่ทำให้นักธุรกิจยังไม่กล้าลงทุน ไม่กล้าขยายงาน
  ... เหตุผลที่สำคัญคือ การส่งออกไม่ดีเท่าที่ควร

  Year 2000 ส่งออกได้ 69,624 US$ Million
  Year 2001 ส่งออกได้ 65,315 US$ Million ลดลง -6.19% เป็นเงิน 4,309 US$ Million หรือ 185,287 ล้านบาท

  ทำให้ปี ๒๐๐๒ เราขาดเงินไป 185,287 ล้านบาท ซึ่งเราควรจะนำมาใช้จ่ายในประเทศได้ และก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างดี

  ปีนี้ ๒๐๐๒ การส่งออกดีขี้น ม.ค.-ส.ค. ส่งออกได้ 43,782 US$ Million เพิ่มขึ้น 0.82% เมื่อเทียบกับปี ๒๐๐๑ ม.ค.-ส.ค. ส่งออกได้ 43,782 US$ Million แต่ก็ยังไม่ดีเพราะว่าปี ๒๐๐๑ ส่งออกไม่ดีนัก
  แต่ถ้าเทียบกับปี ๒๐๐๐ ม.ค.-ส.ค. ส่งออกได้ 45,284 US$ Million ก็ยังไม่ถือว่าการส่งออกฟื้น ... ต้องเร่งส่งออกแล้วครับ

  ผมรู้ว่าปีนี้จีนส่งออกได้สูงมาก และ GDP โต ๗-๘%

  ถ้าทักษิณมัวแต่คุยโม้โอ้อวดเรื่องอื่น ... ควรกลับหันมามองอุตสาหกรรมการส่งออก ... กุ้ง-ไก่ อิเลคโทรนิคส์ ฯลฯ มิฉะนั้นปีหน้านี้เศรษฐกิจเราจะแย่ NPL ย้อนกลับ ภาษีเก็บไม่เข้าเป้า คนจนก็จนลง และปัญหาอื่น ๆ จะตามมาอีกมากมาย

  จากคุณ : น.นกฮูก - [ 22 ต.ค. 45 11:41:00 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม