◀ Previous Next ▶ Up ▲


  คิดไงกับ : ภาษีน้ำท่วม

  ทีมงานของสกว.ได้นำเสนอ 5 มาตรการรองรับน้ำท่วม ซึ่งเป็นหนึ่งในการจัดการทางสังคมที่น่าสนใจ หนึ่งในนั้นคือ มาตรการจัดเก็บภาษีน้ำท่วมและการประกันภัยน้ำท่วม ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ
  1. การจัดเก็บภาษีน้ำท่วมโดยตรงในบริเวณพื้นที่ชุมชนที่มีระบบคันป้องกันน้ำท่วมแบบพื้นที่ปิด เพื่อนำเงินภาษีนั้นไปสร้างระบบป้องกันให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ส่วนหนึ่งนำไปชดเชยความเสียหายให้กับประชาชนที่อยู่นอกคันป้องกันน้ำท่วม ซึ่งรัฐต้องทำความเข้าใจกับประชาชนให้ชัดเจน
  2. การจัดเก็บภาษีน้ำท่วมทางอ้อม พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมสูงมักเป็นพื้นที่รองรับน้ำท่วมตามธรรมชาติ (แก้มลิงธรรมชาติ) ในที่ราบภาคกลางตอนล่างซึ่งส่วนใหญ่ปลูกข้าวฟางลอย หน้าน้ำท่วมจะมีการปลูกข้าวเพียงอย่างเดียว เนื่องจากน้ำลึกมากปลูกพืชอื่นไม่ได้ ทำให้ราคาของพื้นที่ถูกมาก บางส่วนถูกนายทุนซื้อและถมเปลี่ยนเป็นโรงงานอุตสาหกรรมหรือหมู่บ้านจัดสรร หากปล่อยให้เป็นไปตามกลไกทางตลาด พื้นที่แก้มลิงธรรมชาติเหล่านี้จะลดลงในอนาคตซึ่งเป็นอันตรายมาก
  รัฐบาลจะต้องมีมาตรการรักษาพื้นที่เหล่านี้ไว้ วิธีหนึ่งคือ เก็บภาษีจากการสร้างสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางหรือทำให้พื้นที่เหล่านี้ลดลงในอัตราสูงสุด แล้วนำเงินภาษีนั้นเป็นกองทุนน้ำท่วม เพื่อชดเชยให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวฟางลอยซึ่งมีรายได้น้อย
  นอกจากจะสามารถรักษาพื้นที่แก้มลิงธรรมชาติไว้แล้ว ยังเป็นมาตรการบรรเทาสาธารณภัยกรณีที่มีน้ำท่วมหนักในพื้นที่เหล่านั้นต่อไปด้วย

  ที่มา กรุงเทพธุรกิจ วันอังคารที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2545

  จากคุณ : พญาไฟสีเทา - [ 22 ต.ค. 45 11:02:13 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม