◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  งานก่อสร้าง สนามบินสุวรรณภูมิ : คิดจะทำอะไรกันอยู่

  งานก่อสร้าง สนามบินสุวรรณภูมิ : คิดจะทำอะไรกันอยู่

  เป้าหมาย จะให้ก่อสร้างแล้วเสร็จปี 47
  ทดสอบระบบ 6 เดือน เปิดการใช้งานได้ก็กลางปี 48

  งานที่จะต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จก็รู้อยู่ว่ามีอะไร
  ระยะเวลาการก่อสร้างก็พอจะประมาณกันได้
  ขั้นตอนการก่อสร้างก่อนหลังก็ ได้มีการวางแผนไว้แล้ว

  แต่ดูเหมือน ทุกอย่างจะล่าช้ากว่าแผนไปหมด

  และดูเหมือนว่า ผู้ปฏิบัติ จะพยายามทำให้ทุกอย่างมันล่าช้า
  วางแผนจะทำอะไรกันอยู่

  จากคุณ : K_9 - [ 22 ต.ค. 45 07:01:28 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม