◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ถึงเวลารึยังที่จะยุบองค์การสหประชาชาติ (United Nation)?

  องค์การสหประชาชาตินั้นเป็นองค์กรเสือกระดาษองค์กรหนึี่งในโลกที่
  ไม่สามารถจัดการกับปัญหาเวลาที่มหาอำนาจที่เป็น สมาชิกถาวรของ
  คณะมนตรีความมั่นคง สหรัฐ จีน รัสเซีย สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศส
  ก็มักจะใช้สิทธิยับยั้ง (veto) หักล้างมติของคณะมนตรีความมั่นคงที่ไม่
  เป็นผลดีกับพวกตนมาโดยตลอด สมควรหรือยังที่จะยกเลิกการให้สิทธิ
  ยับยั้งแก่ สมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงทั้ง ๕ ชาติที่กล่าวมาข้าง
  ต้นเสีย? เพื่อมติองคณะมนตรีความมั่นคงจะได้ยุติธรรมมากขึ้น
  ถ้ายกเลิกไม่ได้ก็ควรยุบองค์การสหประชาชาติทิ้งเสีย ผมมีความคิดแบบ
  นี้มา ๑๐ กว่าปีแล้ว
  แต่ถ้ามหาอำนาจเหล่านี้ถูกตัดสิทธิ พวกเขาจะยอมหรือ? เป็นไปได้หรือไม่
  ที่สหประชาชาติจะอยู่ได้โดยปราศจากการสนับสนุนจากชาติมหาอำนาจ
  เหล่านี้? ดังนั้นการให้สิทธิยับยั้งจึงเป็นการเอาใจชาติมหาอำนาจหรือ?
  มีคนอยู่ ๒ พวกที่อยากให้ยุบสหประชาชาติ
  ๑.พวกที่มองว่าสหประชาชาติเป็นเครื่องมือของชาติมหาอำนาจซึ่งส่วนใหญ่มา
  จากประเทศกำลังพัฒนา
  ๒.พวกนักการเมืองในสหรัฐบางกลุ่มที่มองว่าสหประชาชาตินอกจากจะผลาญ
  เงินภาษีชาวอเมริกันแล้วแถมยังคอยขัดขวางไม่ให้สหรัฐทำตามใจชอบ
  แต่ก็มีคนอีก ๒ พวกท่ีไม่่อยากให้ยุบสหประชาชาติ
  ๑.พวกชาติมหาอำนาจทั้งหลายที่อาศัยมติสหประชาชาติในการอ้างความชอบ
  ธรรมในการแสวงหาผลประโยชน์ของพวกตน
  ๒.พวกจากประเทศกำลังพัฒนาที่หวังจะลืมตาอ้าปากในเวทีโลกโดยใช้
  สหประชาชาติเป็นเวทีเรียกร้องผลประโยชน์และทำให้รู้สึกว่าประเทศตนมี
  สิทธิมีเสียงบ้าง
  ถึงเวลารึยังที่จะยุบองค์การสหประชาชาติ (United Nation)?

  จากคุณ : ktm - [ 4 ต.ค. 45 07:42:15 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม