ร่าง พรบ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พศ ....

ฉบับเต็ม download ได้จาก

http://www.Thaiclinic.com

ลองไปอ่านกันดู

ส่วนมาตราเจ้าปัญหา ตามที่คุณหมอทั้งหลายบอก ก็คือ มาตรา 44 และ 45

มาตรา ๔๔ ให้คณะกรรมการกันเงินจํานวนไม่เกินร้อยละหนึ่งของเงินที่จะจ่ายให้หน่วยบริการไว้เป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้รับบริการ ในกรณีที่ผู้รับบริการได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ โดยหาผู้กระทําผิดมิได้ หรือหาผู้กระทําผิดได้แต่ยังไม่ได้รับค่าเสียหายภายในระยะเวลาอันสมควร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

มาตรา ๔๕ ในกรณีที่ผู้รับบริการได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ โดยหาผู้กระทําผิดได้แต่ยังไม่ได้รับค่าเสียหายภายในระยะเวลาอันสมควรตามมาตรา๔๔ เมื่อสํานักงานได้จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้รับบริการไปแล้ว สํานักงานมีสิทธิไล่เบี้ยเอาแก่ผู้กระทําผิดได้

จากคุณ : K_9 - [ 26 ก.ย. 45 08:31:35 ]

 
 

*** Advertisement ***


ความคิดเห็นที่ 1

คณะกรรมการ >> คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย
รมต สาธารณะสุข
ปลัดกระทรวงหลายกระทรวงและ ผอ สำนักงบประมาณ 8 คน
ผู้แทนหน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล อบต ฯลฯ) 4 คน
ผู้แทน NGO 5 คน
ผู้แทน ภาคเอกชนที่ประกอบอาชีพด้านสาธารณะสุข 1 คน
และ ผู้ทรงคุณวุฒิ 6 คน

เงินที่จ่ายให้หน่วยบริการ >> มาจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

หน่วยบริการ >> สถานบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตาม พรบ นี้


จากคุณ : K_9 - [ 26 ก.ย. 45 09:02:47 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 2

ก็แค่กลัวถูกฟ้องใช่ไหม ?

จากคุณ : เอาน่า - [ 26 ก.ย. 45 09:39:28 A:161.200.131.126 X: ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 3

ทุกวันนี้ไม่ต้องมีกฏหมายนี้ก็ถูกฟ้องอยู่แล้วครับ แต่ที่เรากลัวขบวนการยุติธรรมครับ เพราะตามกฎหมายให้ตั้ง อบต อบจ ngo และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์แต่อัตราส่วนมันไม่ถูกต้องกล่าวคือกรรมการ 22 คนมี จนท.ทางการแพทย์อยู่1 คนกรรมการส่วนใหญ่ไม่มีความรู้แพทย์ แล้วจะไปตัดสินว่าแพทย์ทำถูกหรือไม่ได้อย่างไรครับ การตัดสินคงใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลทางวิชาการ ในขบวนการยุติธรรม หากแพ้ศาลชั้นต้นก็อุธรณ์กับศาลอุธรณ์ แต่กฎหมายนี้ให้อุธรณืกับกรรมการชุดเดิม คุณว่ามันยุติธรรมหรือไม่ มันขัดกับหลักยุติธรรมหรือไม่ ความเสียหายก็ไม่ได้ระบุ ยกตัวอย่างผมช่วยชีวิตผู้ป่วยซึ่งต้องผายปอดแต่กระดูกซี่โครงหัก อย่างนี้ผมก็ถูกฟ้องได้จริงไหมครับแล้วอย่างนี้ใครจะไปทำงานได้ เพราะโรคแทรกซ้อนเหล่านี้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับ กฎหมายนี้ออกมาจะทำให้แพทย์ไม่กล้าทำงานครับ

จากคุณ : หมอเอง - [ 26 ก.ย. 45 10:51:36 A:203.157.253.154 X: ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 4

ที่ องค์กรแพทย์ต่างๆ เสนอไปคือ เป็นไตรภาคี
ประกอบด้วย
1. ผู้รับบริการ คือประชาชน องค์กรประชาชนต่างๆ NGO
2. ผู้ให้บริการ คือตัวแทนจากองค์กรแพทย์ต่างๆ และ บุคลากรสาธารณสุขอื่นๆ
3. ผู้บริหาร คือ ผู้แทนจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
ทั้งสามสวนให้มีสัดส่วนเท่าๆกัน

มันผิดพลาดมาตั้งแต่สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ(สปรส.) วางนโยบายโดยลืมผู้ให้บริการ
นี่เป็น ต.ย.->
" ...กลไกที่ออกแบบขึ้นมีสาระหลักดังนี้
1. กำหนดให้มี คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช.)เป็นกลไกดูแลทิศทางนโยบาย และยุทธศาสตร์ของระบบสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่กลไกของฝ่ายบริหารฝ่ายเดียว มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสุขภาพ ฝ่ายวิชาชีพ ผู้ทรงคุณวุฒิ
และภาคประชาชน(มากกว่าครึ่ง) เป็นกรรมการ....

...คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสชง) มากกว่าครึ่งหนึ่งต้องมาจากภาคประชาชน....
ฯลฯ ....."

(เอกสารของ สรปส. ลงในมติชนสุดสัปดาห์ ฉบับ 1110)

ตรงนี้ทำให้เสียหลักการของ Balance of power ไปจากคุณ : วีรพงศ์ - [ 26 ก.ย. 45 11:51:53 A:203.113.76.71 X: ]
 
 กระทู้ยอดนิยม

ความคิดเห็น :
ชื่อ / e-mail : ตรวจสอบสถานะของ member ที่นี่
ไฟล์ประกอบ : ( gif, jpg, png, mid, wav, mp3, wma, swf )
 
PANTIP Toys