◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  T65 ถ้าจะสั่งงานด้วยเสียง ต้องใช้ Handfree เท่านั้นหรือ?

  ใช้ T65 ทดลองสั่งงานด้วยเสียง
  ปฏิบัติตามคู่มือตลอด
  เวลาสั่งงานไม่ยอมรับคำสั่ง
  สงสัยว่าต้องใช้ Handfree เท่านั้น?

  จากคุณ : E T65 - [ 20 พ.ย. 45 09:16:35 A:202.28.28.198 X:202.29.54.152 ]

 
 



กระทู้ยอดนิยม