◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


    TA คืนค่าประกัน เป็นแลก nokia 3315 ของ orange

    ผมไปใช้บริการแล้ว ตัดสินใจเลือก 3315 มาแต่ต้องใช้ 6 เดือน ยังมี package อื่นให้เลือก เริ่ม 15 พ.ย. ถึง 30 ธ.ค. 45 ที่ TAทุกสาขา

    จากคุณ : auaaua - [ วันลอยกระทง 19:08:49 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม