◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


    ทำไมส่ง SMS จึงต้องแบ่งส่งหลายครั้งจัง

    เมื่อก่อนระบบสามารถส่งข้อความ SMS จำนวนไม่เกิน 160 ตัวอักษรได้ในครั้งเดียว แต่ทำไมปัจจุบัน ทางผู้บริการอ้างว่าส่งไม่ได้ ข้อความยาวไป เมื่อมีการส่งข้อความแม้กดส่งไปครั้งเดียวกัน แต่ระบบจะมีการตัดข้อความออกเป็นส่วน และทะยอยส่งหลายครั้ง ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ระบบเกี่ยวกับการคิดค่าบริการ ปรากฏว่ามีการคิดเงินทุกครั้งที่ตัดทอนส่ง หมายความว่า ถ้าตัดส่ง 3 ครั้ง ถ้าค่าบริการส่งครั้งละ 3 บาท ผู้ส่งก็จะต้องเสียเงิน 9 บาท ในการส่งข้อความจากเครื่องโทรศัพท์ของผู้ส่ง 1 ครั้ง แบบนี้เรียกว่าอะไรดีครับ และกรีนี้ก็มีการหมกเม็ด ไม่มีการแจ้งปรือประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบ รวมทั้งปัจจุบัน อัตราค่าส่งภาพจากเครื่องลูกข่ายด้วยกันนัน ตกภาพ ละ
    9 บาทแล้ว จากเมื่อก่อนไม่เกิน 3 บาท (เริ่มแรกเมื่อ ปีก่อน ที่ส่งเสริมให้ลูกค้าใช้บริการเสริมนั้น เพียงภาพละ 1 ถึงสองบาทท่านั้น) ปัจจุบันก็คงมีคนเข้าใจว่าน่าจะเป็นภาพละ 3 ถึง 5 บาท ในกรณีที่ลูกค้าส่งกันเอง ทำไมมีการหมกเม็ดขึ้นราคา โดยไม่แจ้งให้ลูกค้าทราบ ขอไขข้อข้องใจด้วย ขอบคุณ....

    จากคุณ : แดง - [ 25 ก.ย. 45 19:44:34 A:203.107.244.48 X: ]

 
 กระทู้ยอดนิยม