◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


    อยากได้สูตรการบริหารการเงินค่ะ

    เคยได้ยินว่าการบริหารเงินเดือนให้ถูกต้องจะต้องแบ่งเป็นหมวดหมู่โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นเงินเดือน เช่น ค่าโทรศัพท์ไม่ควรเกิน 10% เป็นต้น แล้วค่าอื่นๆ เช่น ค่าน้ำมัน ค่าซ่อมรถ เงินออม ฯลฯ ค่าใช้จ่ายต่างๆเหล่านี้ควรเป็นกี่เปอร์เซ็นของเงินเดือนคะ

    จากคุณ : กองไม้ - [ 16 ม.ค. 47 12:04:07 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม